Phân loại:


Tiêu đề:


nội dung chi tiết câu hỏi thường gặp


GIA HạN CTS & NộP PHí DUY TRì HIệU LựC TàI KHOảN

Phân loại Chi phí
Nội dung 1.Gia hạn CTS: đơn vị có thể tự gia hạn CTS trong vòng 30 ngày trước thời điểm hết hạn CTS, quá thời hạn đó, đơn vị tiến hành đăng ký thêm CTS và gửi đơn đăng ký thêm CTS đã ký, đóng dấu về Trung tâm Đấu thầu qua mạng quốc gia 2. Gia hạn hiệu lực tài khoản: Phí duy trì được thu vào đầu quý I hàng năm, không kể năm thực hiện đăng ký (Chi phí: 550.000 VNĐ/năm) - Với hình thức thanh toán chuyển khoản: Tên tài khoản: Trung tâm Đấu thầu qua mạng quốc gia Số TK: 21610000386386 tại ngân hàng: BIDV chi nhánh Đống Đa (Chú ý: Ghi nội dung ủy nhiệm chi theo mẫu sau: ĐKKD/MST (Ghi số ĐKKD hoặc MST của công ty) Nội dung TT CP Duy trì (Tên công ty) - Với hình thức nộp trực tiếp: Nộp tại Phòng 306 nhà G, Trung tâm Đấu thầu qua mạng quốc gia, Cục Quản lý đấu thầu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội.
Số lần xem 18539
File đính kèm