Phân loại:


Tiêu đề:


nội dung chi tiết câu hỏi thường gặp


LỗI BướC 1: KHôNG THể IN đơN đăNG Ký HOặC đã TắT CửA Sổ IN đơN đăNG Ký

Phân loại Các lỗi thường gặp
Nội dung Sau khi thực hiện bước 1, hệ thống mail server sẽ tự động gửi email về email người phụ trách đã đăng ký ở bước 1. Đơn vị điền số ĐKKD/MST và mã phê duyệt đăng ký vào bước 2 để in lại đơn và gửi hồ sơ về Trung tâm Đấu thầu qua mạng quốc gia
Số lần xem 842
File đính kèm