Phân loại:


Tiêu đề:


nội dung chi tiết câu hỏi thường gặp


LỗI BướC 2: MấT Mã PHê DUYệT đăNG Ký

Phân loại Các lỗi thường gặp
Nội dung Khi đơn vị bị mất mã phê duyệt đăng ký, đơn vị truy cập vào email đăng ký người phụ trách ở bước 1 để lấy lại mã phê duyệt đăng ký. Trường hợp đơn vị không nhận được email của hệ thống, đơn vị liên hệ tổng đài để được hỗ trợ xin cấp lại mã phê duyệt.
Số lần xem 1674
File đính kèm