Phân loại:


Tiêu đề:


nội dung chi tiết câu hỏi thường gặp


KHôNG HIểN THị NúT đăNG Ký (Bị ẩN DòNG BANNER DướI THANH CôNG Cụ)

Phân loại Đăng ký
Nội dung Đơn vị đang sử dụng trình duyệt Chorme, Cốc cốc, Đơn vị tiến hành cài đặt IE tab hoặc sử dụng trình duyệt IE và tiến hành thiết lập chế độ tương thích cho trình duyệt Internet Explorer 9 trở lên. Click chuột vào biểu tượng tools trên thanh Menu bar, chọn Compatibility View settings, add website mpi.gov.vn
Số lần xem 889
File đính kèm