Phân loại:


Tiêu đề:


nội dung chi tiết câu hỏi thường gặp


ĐăNG Ký THêM CTS

Phân loại Đăng ký
Nội dung Để đăng ký thêm chứng thư số ngoài chứng thư số đã được phê duyệt lần đầu , đơn vị vào mục đăng ký (chọn Bên mời thầu hoặc Nhà thầu), click chọn đăng ký thêm CTS, click Bước 1: Đăng ký thêm CTS Bên mời thầu hoặc nhà thầu. Điền mã cơ quan (đối với Bên mời thầu) hoặc số ĐKKD (đối với nhà thầu) và tiến hành đăng ký thêm. Đơn vị chỉ cần gửi đơn đăng ký bàn ký đóng dâu về địa chỉ Trung tâm Đấu thầu qua mạng quốc gia, phòng 306 nhà G, 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội. Hồ sơ sẽ được phê duyệt sau 2 ngày làm việc khi nhận đươc đầy đủ thông tin của đơn vị theo đường bưu điện
Số lần xem 2274
File đính kèm