Phân loại:


Tiêu đề:


nội dung chi tiết câu hỏi thường gặp


LỗI BướC 1: VIệC đăNG Kí THấT BạI. VUI LòNG KIểM TRA LạI Sự TồN TạI Số ĐKKD

Phân loại Các lỗi thường gặp
Nội dung Do đơn vị đã đăng kí thành công B1 trên hệ thống. Đơn vị thao tác tiếp bước 2. Trong trường hợp đơn vị quên hoặc mất mã phê duyệt đăng ký, đơn vị liên hệ tổng đài để được hỗ trợ
Số lần xem 988
File đính kèm