Phân loại:


Tiêu đề:


nội dung chi tiết câu hỏi thường gặp


LỗI BướC 3: THE ISSSUING CERTIFICATE IS REJEECTED. REASON :(CAN'T ISSUE A CERTIFICATE SINCE (30) DAYS PASSED AFTER REGISTRANTION . PLEASE SEE TERMS FOR MORE DETAILS)

Phân loại Các lỗi thường gặp
Nội dung Do đơn vị nhận CTS quá 30 ngày kể từ ngày nhận được mã phê duyệt CTS và số tham chiêu. Đơn vị tiến hành đăng ký thêm CTS và gửi đơn đăng ký bản ký đóng dấu, CMND bản photo không cần công chứng về Trung tâm Đấu thầu qua mạng quốc gia, phòng 306 nhà G, 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội. Hồ sơ sẽ được phê duyệt sau 2 ngày làm việc khi nhận đươc đầy đủ thông tin của đơn vị theo đường bưu điện
Số lần xem 1787
File đính kèm