CƠ SỞ ĐÀO TẠO

Có 51 kết quả được tìm thấy
STT Tên Khu vực
1 Trung tâm Hỗ trợ Đấu thầu Miền Bắc
2 Công ty CP Giáo dục Việt Nam Miền Bắc
3 Công ty Cổ phần Đào tạo và Tư vấn Đầu tư xây dựng Hà Nội. Miền Bắc
4 Công ty Cổ phần đào tạo và phát triển nhân lực Thăng Long Miền Bắc
5 Công ty TNHH Đào tạo và Tư vấn HMT Miền Bắc
6 Công ty cổ phần CFTD Sáng Tạo Miền Bắc
7 Công ty cổ phần Khoa học Xây dựng Miền Bắc
8 Bộ Xây Dựng Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị Miền Bắc
9 Công ty cổ phần kiến tạo Nhất Tâm Miền Bắc
10 Công ty cổ phần tư vấn đào tạo đấu thầu và quản lý kinh tế Miền Bắc
11 Công ty cổ phần Đào tạo và Công nghệ STEC Miền Bắc
12 Công ty cổ phần đào tạo và nghiên cứu Quản lý kinh tế Miền Bắc
13 HỌC VIỆN TÀI CHÍNH – BỘ TÀI CHÍNH Miền Bắc
14 HỌC VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ PTA CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GOLDEN LAND VIỆT NAM Miền Bắc
15 Học viện Chính sách và Phát triển Miền Bắc
16 CÔNG TY CP ĐÀO TẠO VÀ TƯ VẤN ĐẦU TƯ HÀ NỘI Miền Bắc
17 TRUNG TÂM HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA PHÍA BẮC Miền Bắc
18 TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU & PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC Miền Bắc
19 TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG QUẢN LÝ Miền Bắc
20 TRUNG TÂM TƯ VẤN QUẢN LÝ VÀ ĐÀO TẠO Miền Bắc
Có 51 kết quả được tìm thấy