CƠ SỞ ĐÀO TẠO

Có 44 kết quả được tìm thấy
STT Tên Khu vực
1 Trung tâm Hỗ trợ Đấu thầu Miền Bắc
2 Công ty Cổ phần đào tạo và phát triển nhân lực Thăng Long Miền Bắc
3 Công ty TNHH Đào tạo và Tư vấn HMT Miền Bắc
4 Công ty cổ phần CFTD Sáng Tạo Miền Bắc
5 Công ty cổ phần tư vấn đào tạo đấu thầu và quản lý kinh tế Miền Bắc
6 Công ty cổ phần Đào tạo và Công nghệ STEC Miền Bắc
7 Công ty cổ phần đào tạo và nghiên cứu Quản lý kinh tế Miền Bắc
8 CÔNG TY CP ĐÀO TẠO VÀ TƯ VẤN ĐẦU TƯ HÀ NỘI Miền Bắc
9 HỌC VIỆN TÀI CHÍNH – BỘ TÀI CHÍNH Miền Bắc
10 HỌC VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ PTA CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GOLDEN LAND VIỆT NAM Miền Bắc
11 Học viện Chính sách và Phát triển Miền Bắc
12 Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị Miền Bắc
13 TRUNG TÂM HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA PHÍA BẮC Miền Bắc
14 TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU & PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC Miền Bắc
15 TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG QUẢN LÝ Miền Bắc
16 TRUNG TÂM TƯ VẤN QUẢN LÝ VÀ ĐÀO TẠO Miền Bắc
17 TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ Miền Bắc
18 Trung Tâm Đào Tạo Nghiên Cứu Khoa học Tổ chức và Quản lý Miền Bắc
19 Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế Kế hoạch Miền Bắc
20 Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Cần Thơ Miền Nam
Có 44 kết quả được tìm thấy