DANH SÁCH GIẢNG VIÊN ĐẤU THẦU

Có 40 kết quả được tìm thấy
STT Tên Giảng viên Ngày sinh Nơi sinh
1 NGUYỄN VIỆT HÙNG 10/12/1945 Hà Nội
2 LÊ VĂN TĂNG 06/08/1955 Thanh Hóa
3 NGUYỄN XUÂN ĐÀO 20/08/1953 Hà Nội
4 NGÔ NGỌC QUY 01/12/1952 Thái Bình
5 DƯƠNG VĂN CẬN 15/05/1950 Tỉnh Vĩnh phúc
6 NGUYỄN SƠN 31/10/1957 Hà Nội
7 NGUYỄN ĐĂNG TRƯƠNG 05/12/1976 Tiên Du - Bắc Ninh
8 NGUYỄN THỊ THÚY HẰNG 16/02/1979 Nghệ An
9 VŨ QUỲNH LÊ 08/08/1977 Hà Nội
10 PHẠM THY HÙNG 15/4/1978 Hải Dương
11 HOÀNG CƯƠNG 11/11/1980 Thái Bình
12 TRẦN ĐĂNG QUANG 01/06/1980 Hà Nội
13 NGUYỄN THỊ DIỆU PHƯƠNG 27/05/1980 Hà Nội
14 NGÔ CHI LINH 08/08/1982 Hà Nội
15 TRẦN THỊ ĐÔNG ANH 01/07/1979 Hà Tĩnh
16 PHẠM MINH YẾN 22/01/1976 Hưng Yên
17 NGUYỄN VĂN OANG 10/01/1960 Hải Phòng
18 NGÔ MINH HẢI 23/03/1958 Hà Nội
19 NGUYỄN ĐẮC TOÀN 30/06/1962 Hà Nội
20 TRẦN TIẾN DŨNG 28/03/1955 Nam Định
Có 40 kết quả được tìm thấy