DANH SÁCH HỌC VIÊN

Có 1006 kết quả được tìm thấy
STT Cơ sở đào tạo Số học viên Ngày cấp chứng chỉ Người ký chứng chỉ
1 Công ty cổ phần CFTD Sáng Tạo 29 20/07/2019 Trần Quang Doanh
2 Công ty cổ phần đào tạo và nghiên cứu Quản lý kinh tế 29 15/07/2019 Mai Văn Khánh
3 VIỆN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO VÀ DẠY NGHỀ 12 11/07/2019 Lê Trần Thắng
4 Viện Phát triển Kinh tế quốc tế, Chi nhánh Công ty cổ phần Đào tạo nhân tài Việt 90 08/07/2019 Nguyễn Thành Đồng
5 Viện nghiên cứu Đào tạo nhân lực và Phát triển giáo dục 32 05/07/2019 Vũ Thanh Hương
6 Trung tâm Tư vấn đấu thầu Hải Phòng 61 05/07/2019 Lê Thị Thắm
7 CÔNG TY CP ĐÀO TẠO VÀ TƯ VẤN ĐẦU TƯ HÀ NỘI 62 04/07/2019 Nguyá»…n Kim Phong
8 Bộ Xây Dựng Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị 25 03/07/2019 Trần Hữu Hà
9 CÔNG TY TNHH MTV TƯ VẤN VÀ ĐÀO TẠO QUẢN LÝ NGUỒN NHÂN LỰC 117 03/07/2019 Trịnh Xuân Quang
10 CÔNG TY CP ĐÀO TẠO VÀ TƯ VẤN ĐẦU TƯ HÀ NỘI 48 28/06/2019 Nguyá»…n Kim Phong
11 Viện Phát triển Kinh tế quốc tế, Chi nhánh Công ty cổ phần Đào tạo nhân tài Việt 18 28/06/2019 Nguyễn Thành Đồng
12 Viện nghiên cứu Đào tạo nhân lực và Phát triển giáo dục 30 28/06/2019 Vũ Thanh Hương
13 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN & ĐÀO TẠO DKV - TRI THỨC VIỆT 114 28/06/2019 Nguyễn Thị Hồng Vân
14 Công ty cổ phần Khoa học Xây dựng 65 27/06/2019 Nguyễn Văn Khiêm
15 Trung tâm Hỗ trợ Đấu thầu 61 25/06/2019 Nguyễn Thị Diệu Phương
16 TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG QUẢN LÝ 13 24/06/2019 Nguyễn Thị Hiền
17 Viện nghiên cứu Đào tạo nhân lực và Phát triển giáo dục 11 24/06/2019 Vũ Thanh Hương
18 VIỆN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO VÀ DẠY NGHỀ 79 21/06/2019 Lê Trần Thắng
19 CÔNG TY CP ĐÀO TẠO VÀ TƯ VẤN ĐẦU TƯ HÀ NỘI 96 20/06/2019 Nguyá»…n Kim Phong
20 Viện nghiên cứu Đào tạo nhân lực và Phát triển giáo dục 28 20/06/2019 Vũ Thanh Hương
Có 1006 kết quả được tìm thấy