DANH SÁCH HỌC VIÊN

Có 859 kết quả được tìm thấy
STT Cơ sở đào tạo Số học viên Ngày cấp chứng chỉ Người ký chứng chỉ
1 Công ty cổ phần Khoa học Xây dựng 23 11/01/2019 Nguyá»…n Văn Khiêm
2 Viện phát triển Quốc tế học 67 08/01/2019 ThS. Nguyễn Đình Hưng
3 VIỆN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO VÀ DẠY NGHỀ 22 28/12/2018 Lê Trần Thắng
4 Viện Kinh tế Xây dựng Bộ Xây dựng 38 27/12/2018 Lê Văn Cư
5 Viện phát triển Quốc tế học 49 25/12/2018 ThS. Nguyễn Đình Hưng
6 Viện Kinh tế Xây dựng Bộ Xây dựng 34 24/12/2018 Lê Văn Cư
7 Công ty cổ phần đào tạo và nghiên cứu Quản lý kinh tế 25 24/12/2018 Mai Văn Khánh
8 Trường Quản trị kinh doanh Vinacomin 41 24/12/2018 Phạm Đăng Phú
9 CÔNG TY CP ĐÀO TẠO VÀ TƯ VẤN ĐẦU TƯ HÀ NỘI 44 20/12/2018 Nguyá»…n Kim Phong
10 Công ty cổ phần Khoa học Xây dựng 134 20/12/2018 Nguyễn Văn Khiêm
11 Trung tâm Tư vấn đấu thầu và Hỗ trợ đầu tư 30 18/12/2018 Đỗ Quang Hưng
12 TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG QUẢN LÝ 9 17/12/2018 Nguyễn Thị Hiền
13 Viện Phát triển Kinh tế quốc tế, Chi nhánh Công ty cổ phần Đào tạo nhân tài Việt 52 14/12/2018 Nguyễn Thành Đồng
14 CÔNG TY CỔ PHẦN PRO PHƯƠNG NAM 64 12/12/2018 Chu Văn Tuấn
15 Viện Nghiên cứu Khoa học Lãnh đạo và Quản trị Doanh nghiệp 23 12/12/2018 Nguyá»…n Tấn Bình
16 CÔNG TY CP ĐÀO TẠO VÀ TƯ VẤN ĐẦU TƯ HÀ NỘI 63 12/12/2018 NGUYỄN KIM PHONG
17 Công ty cổ phần tư vấn đào tạo đấu thầu và quản lý kinh tế 48 11/12/2018 NGUYỄN TIẾN THỊNH
18 Viện phát triển Quốc tế học 103 10/12/2018 ThS. Nguyễn Đình Hưng
19 Viện phát triển Quốc tế học 24 10/12/2018 ThS. Nguyễn Đình Hưng
20 Công ty cổ phần đào tạo và nghiên cứu Quản lý kinh tế 18 10/12/2018 Mai Văn Khánh
Có 859 kết quả được tìm thấy