DANH SÁCH HỌC VIÊN

Có 1280 kết quả được tìm thấy
STT Cơ sở đào tạo Số học viên Ngày cấp chứng chỉ Người ký chứng chỉ
1 Viện nghiên cứu Đào tạo nhân lực và Phát triển giáo dục 67 16/01/2020 Nguyễn Hồng Hà
2 Viện phát triển Quốc tế học 41 14/01/2020 ThS. Nguyễn Đình Hưng
3 Công ty cổ phần Khoa học Xây dựng 25 04/01/2020 Nguyễn Văn Khiêm
4 Viện nghiên cứu Đào tạo nhân lực và Phát triển giáo dục 51 31/12/2019 Nguyễn Hồng Hà
5 Trung tâm Tư vấn đấu thầu và Hỗ trợ đầu tư 82 31/12/2019 Đỗ Quang Hưng
6 Viện Phát triển Kinh tế quốc tế, Chi nhánh Công ty cổ phần Đào tạo nhân tài Việt 13 31/12/2019 Nguyễn Thành Đồng
7 Viện phát triển Quốc tế học 21 30/12/2019 ThS. Nguyễn Đình Hưng
8 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI 29 29/12/2019 Trần Ngọc Nhân
9 CÔNG TY THHH THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG TRƯỜNG GIANG 43 27/12/2019 Nguyễn Thị Lan Hương
10 Viện Phát triển Kinh tế quốc tế, Chi nhánh Công ty cổ phần Đào tạo nhân tài Việt 57 25/12/2019 Nguyễn Thành Đồng
11 Công ty TNHH Bồi dưỡng nguồn nhân lực Tài chính 142 24/12/2019 Phạm Hoài Tuấn
12 CÔNG TY CP ĐÀO TẠO VÀ TƯ VẤN ĐẦU TƯ HÀ NỘI 32 24/12/2019 Đào Thúy Hồng
13 Viện Phát triển Kinh tế quốc tế, Chi nhánh Công ty cổ phần Đào tạo nhân tài Việt 15 23/12/2019 Nguyễn Thành Đồng
14 CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO , KIỂM TOÁN D.TAX VIỆT NAM 68 23/12/2019 Vũ Xuân Dũng
15 Công ty TNHH Bồi dưỡng nguồn nhân lực Tài chính 73 19/12/2019 Phạm Hoài Tuấn
16 Viện nghiên cứu Đào tạo nhân lực và Phát triển giáo dục 33 19/12/2019 Nguyễn Hồng Hà
17 Công ty cổ phần đào tạo và nghiên cứu Quản lý kinh tế 47 18/12/2019 Mai Văn Khánh
18 Viện nghiên cứu Đào tạo nhân lực và Phát triển giáo dục 38 18/12/2019 Nguyễn Hồng Hà
19 VIỆN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO VÀ DẠY NGHỀ 41 16/12/2019 Lê Trần Thắng
20 Viện phát triển Quốc tế học 67 16/12/2019 ThS Nguyễn Đình Hưng
Có 1280 kết quả được tìm thấy