DANH SÁCH HỌC VIÊN

Có 933 kết quả được tìm thấy
STT Cơ sở đào tạo Số học viên Ngày cấp chứng chỉ Người ký chứng chỉ
1 Viện phát triển Quốc tế học 40 10/05/2019 ThS. Nguyễn Đình Hưng
2 Bộ Xây Dựng Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị 40 06/05/2019 Trần Hữu Hà
3 Viện nghiên cứu Đào tạo nhân lực và Phát triển giáo dục 38 06/05/2019 Vũ Thanh Hương
4 CÔNG TY CP ĐÀO TẠO VÀ TƯ VẤN ĐẦU TƯ HÀ NỘI 44 04/05/2019 Nguyễn Kim Phong
5 CÔNG TY CP ĐÀO TẠO VÀ TƯ VẤN ĐẦU TƯ HÀ NỘI 44 04/05/2019 Nguyễn Kim Phong
6 Viện phát triển Quốc tế học 61 02/05/2019 ThS. Nguyễn Đình Hưng
7 Bộ Xây Dựng Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị 24 02/05/2019 Trần Hữu Hà
8 Viện Phát triển Kinh tế quốc tế, Chi nhánh Công ty cổ phần Đào tạo nhân tài Việt 39 02/05/2019 Nguyễn Thành Đồng
9 Công ty cổ phần đào tạo và nghiên cứu Quản lý kinh tế 16 26/04/2019 Mai Văn Khánh
10 Viện phát triển Quốc tế học 88 26/04/2019 ThS. Nguyễn Đình Hưng
11 Công ty cổ phần Khoa học Xây dựng 73 25/04/2019 Nguyễn Văn Khiêm
12 Công ty cổ phần CFTD Sáng Tạo 37 23/04/2019 Trần Quang Doanh
13 Trường Đại học Ngoại thương 43 22/04/2019 BÙI ANH TUẤN
14 CÔNG TY CP ĐÀO TẠO VÀ TƯ VẤN ĐẦU TƯ HÀ NỘI 42 22/04/2019 Nguyá»… Kim Phong
15 Công ty cổ phần đào tạo và nghiên cứu Quản lý kinh tế 18 22/04/2019 Mai Văn Khánh
16 Viện Nghiên cứu Khoa học Lãnh đạo và Quản trị Doanh nghiệp 14 22/04/2019 Nguyễn Tấn Bình
17 Viện nghiên cứu Đào tạo nhân lực và Phát triển giáo dục 33 19/04/2019 Vũ Thanh Hương
18 Viện phát triển Quốc tế học 27 17/04/2019 ThS. Nguyễn Đình Hưng
19 Viện Kinh tế Xây dựng Bộ Xây dựng 35 16/04/2019 Lê Văn Cư
20 Viện Quản lý Đầu tư Xây dựng 5 16/04/2019 Nguyễn Thế Quân
Có 933 kết quả được tìm thấy