DANH SÁCH HỌC VIÊN

Có 1285 kết quả được tìm thấy
STT Cơ sở đào tạo Số học viên Ngày cấp chứng chỉ Người ký chứng chỉ
1 Công ty CP Giáo dục Việt Nam 22 19/02/2020 Hoàng Văn Hoành
2 Công ty cổ phần Khoa học Xây dựng 9 18/01/2020 Nguyễn Văn Khiêm
3 Viện nghiên cứu Đào tạo nhân lực và Phát triển giáo dục 67 16/01/2020 Nguyễn Hồng Hà
4 VIỆN KHOA HỌC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 30 16/01/2020 Nguyễn Kim Phong
5 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI 45 15/01/2020 Trần Ngọc Nhân
6 Viện phát triển Quốc tế học 41 14/01/2020 ThS. Nguyễn Đình Hưng
7 CÔNG TY CP ĐÀO TẠO VÀ TƯ VẤN ĐẦU TƯ HÀ NỘI 30 11/01/2020 Đào Thúy Hồng
8 Công ty cổ phần Khoa học Xây dựng 25 04/01/2020 Nguyễn Văn Khiêm
9 Viện nghiên cứu Đào tạo nhân lực và Phát triển giáo dục 51 31/12/2019 Nguyễn Hồng Hà
10 Trung tâm Tư vấn đấu thầu và Hỗ trợ đầu tư 82 31/12/2019 Đỗ Quang Hưng
11 Viện Phát triển Kinh tế quốc tế, Chi nhánh Công ty cổ phần Đào tạo nhân tài Việt 13 31/12/2019 Nguyễn Thành Đồng
12 Viện phát triển Quốc tế học 21 30/12/2019 ThS. Nguyễn Đình Hưng
13 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI 29 29/12/2019 Trần Ngọc Nhân
14 CÔNG TY THHH THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG TRƯỜNG GIANG 43 27/12/2019 Nguyễn Thị Lan Hương
15 Viện Phát triển Kinh tế quốc tế, Chi nhánh Công ty cổ phần Đào tạo nhân tài Việt 57 25/12/2019 Nguyễn Thành Đồng
16 Công ty TNHH Bồi dưỡng nguồn nhân lực Tài chính 142 24/12/2019 Phạm Hoài Tuấn
17 CÔNG TY CP ĐÀO TẠO VÀ TƯ VẤN ĐẦU TƯ HÀ NỘI 32 24/12/2019 Đào Thúy Hồng
18 Viện Phát triển Kinh tế quốc tế, Chi nhánh Công ty cổ phần Đào tạo nhân tài Việt 15 23/12/2019 Nguyễn Thành Đồng
19 CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO , KIỂM TOÁN D.TAX VIỆT NAM 68 23/12/2019 Vũ Xuân Dũng
20 Công ty TNHH Bồi dưỡng nguồn nhân lực Tài chính 73 19/12/2019 Phạm Hoài Tuấn
Có 1285 kết quả được tìm thấy