DANH SÁCH HỌC VIÊN

Có 1164 kết quả được tìm thấy
STT Cơ sở đào tạo Số học viên Ngày cấp chứng chỉ Người ký chứng chỉ
1 Công ty cổ phần CFTD Sáng Tạo 33 12/11/2019 Trần Quang Doanh
2 Công ty CP Giáo dục Việt Nam 57 11/11/2019 Hoàng Văn Hoành
3 Công ty cổ phần CFTD Sáng Tạo 35 09/11/2019 Trần Quang Doanh
4 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN & ĐÀO TẠO DKV - TRI THỨC VIỆT 50 07/11/2019 Nguyễn Thị Hồng Vân
5 Viện phát triển Quốc tế học 22 04/11/2019 ThS. Nguyễn Đình Hưng
6 Viện nghiên cứu Đào tạo nhân lực và Phát triển giáo dục 36 02/11/2019 Nguyễn Hồng Hà
7 Công ty cổ phần kiến tạo Nhất Tâm 72 01/11/2019 Trần Văn Tài
8 Công ty cổ phần Khoa học Xây dựng 46 01/11/2019 Nguyễn Văn Khiêm
9 Công ty TNHH Đào tạo và Tư vấn HMT 14 01/11/2019 VÅ© Văn Thịnh
10 Công ty cổ phần kiến tạo Nhất Tâm 113 01/11/2019 Trần Văn Tài
11 Viện phát triển Quốc tế học 26 01/11/2019 ThS. Nguyễn Đình Hưng
12 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN & ĐÀO TẠO DKV - TRI THỨC VIỆT 25 01/11/2019 Nguyễn Thị Hồng Vân
13 CÔNG TY CP ĐÀO TẠO VÀ TƯ VẤN ĐẦU TƯ HÀ NỘI 34 01/11/2019 NGuyá»…n Kim Phong
14 Viện nghiên cứu Đào tạo nhân lực và Phát triển giáo dục 32 31/10/2019 Nguyễn Hồng Hà
15 Công ty CP Giáo dục Việt Nam 13 31/10/2019 Hoàng Văn Hoành
16 Viện nghiên cứu Đào tạo nhân lực và Phát triển giáo dục 37 30/10/2019 Nguyễn Hồng Hà
17 CÔNG TY CP ĐÀO TẠO VÀ TƯ VẤN ĐẦU TƯ HÀ NỘI 28 30/10/2019 Nguyá»…n Kim Phong
18 Viện nghiên cứu Đào tạo nhân lực và Phát triển giáo dục 27 29/10/2019 Vũ Thanh Hương
19 Công ty cổ phần CFTD Sáng Tạo 25 29/10/2019 Trần Quang Doanh
20 CÔNG TY CP ĐÀO TẠO VÀ TƯ VẤN ĐẦU TƯ HÀ NỘI 58 29/10/2019 Nguyá»…n Kim Phong
Có 1164 kết quả được tìm thấy