DANH SÁCH HỌC VIÊN

Có 1328 kết quả được tìm thấy
STT Cơ sở đào tạo Số học viên Ngày cấp chứng chỉ Người ký chứng chỉ
1 Công ty Cổ phần đào tạo và phát triển nhân lực Thăng Long 21 24/03/2020 Vũ Thị Thu Hương
2 Công ty Cổ phần đào tạo và phát triển nhân lực Thăng Long 25 20/03/2020 Vũ Thị Thu Hương
3 Viện nghiên cứu Đào tạo nhân lực và Phát triển giáo dục 53 20/03/2020 Vũ Thanh Hương
4 Công ty cổ phần đào tạo và nghiên cứu Quản lý kinh tế 136 17/03/2020 Mai Văn Khánh
5 CÔNG TY CP ĐÀO TẠO VÀ TƯ VẤN ĐẦU TƯ HÀ NỘI 78 16/03/2020 Đào Thúy Hồng
6 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN & ĐÀO TẠO DKV - TRI THỨC VIỆT 33 12/03/2020 Nguyễn
7 Viện nghiên cứu Đào tạo nhân lực và Phát triển giáo dục 53 12/03/2020 Vũ Thanh Hương
8 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN & ĐÀO TẠO DKV - TRI THỨC VIỆT 13 12/03/2020 Nguyễn
9 Công ty TNHH Xây dựng và Tư vấn Đào tạo Thăng Long 77 10/03/2020 Lê Xuân Đăng
10 VIỆN ĐÀO TẠO VÀ QUẢN LÝ GIÁO DỤC, CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VIỆT NAM 36 09/03/2020 Nguyễn Tiến Đạt
11 CÔNG TY CP ĐÀO TẠO VÀ TƯ VẤN ĐẦU TƯ HÀ NỘI 110 09/03/2020 Đào Thúy Hồng
12 Công ty cổ phần Khoa học Xây dựng 131 06/03/2020 Nguyễn Văn Khiêm
13 Công ty cổ phần đào tạo và nghiên cứu Quản lý kinh tế 108 06/03/2020 Mai Văn Khánh
14 Công ty Cổ phần đào tạo và phát triển nhân lực Thăng Long 27 06/03/2020 Vũ Thị Thu Hương
15 Viện nghiên cứu Đào tạo nhân lực và Phát triển giáo dục 59 05/03/2020 Nguyễn Hồng Hà
16 Công ty TNHH Bồi dưỡng nguồn nhân lực Tài chính 26 04/03/2020 Phạm Hoài Tuấn
17 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI 53 04/03/2020 Trần Ngọc Nhân
18 Viện phát triển Quốc tế học 97 04/03/2020 ThS. Nguyễn Đình Hưng
19 Công ty CP Giáo dục Việt Nam 23 04/03/2020 Hoàng Văn Hoành
20 VIỆN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO VÀ DẠY NGHỀ 36 04/03/2020 Lê Trần Thắng
Có 1328 kết quả được tìm thấy