DANH SÁCH HỌC VIÊN

Có 1349 kết quả được tìm thấy
STT Cơ sở đào tạo Số học viên Ngày cấp chứng chỉ Người ký chứng chỉ
1 Viện Nghiên cứu Khoa học Lãnh đạo và Quản trị Doanh nghiệp 54 22/05/2020 Nguyễn Tấn Bình
2 Công ty CP Giáo dục Việt Nam 21 21/05/2020 Hoàng Văn Hoành
3 Công ty cổ phần CFTD Sáng Tạo 44 19/05/2020 Trần Quang Doanh
4 Viện nghiên cứu Đào tạo nhân lực và Phát triển giáo dục 26 19/05/2020 Vũ Thanh Hương
5 Viện nghiên cứu Đào tạo nhân lực và Phát triển giáo dục 98 18/05/2020 Vũ Thanh
6 Viện nghiên cứu Đào tạo nhân lực và Phát triển giáo dục 182 14/05/2020 Vũ Thanh Hương
7 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN & ĐÀO TẠO DKV - TRI THỨC VIỆT 35 14/05/2020 Nguyễn Thị Hồng Vân
8 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI 1 10/05/2020 Trần Ngọc Nhân
9 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI 35 10/05/2020 Trần Ngọc Nhân
10 VIỆN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO VÀ DẠY NGHỀ 70 08/05/2020 Lê Trần Thắng
11 Công ty Cổ phần đào tạo và phát triển nhân lực Thăng Long 68 08/05/2020 Vũ Thị Thu Hương
12 Công ty cổ phần đào tạo và nghiên cứu Quản lý kinh tế 53 06/05/2020 Mai Văn Khánh
13 Công ty Cổ phần đào tạo và phát triển nhân lực Thăng Long 58 04/05/2020 Vũ Thị Thu Hương
14 Viện nghiên cứu Đào tạo nhân lực và Phát triển giáo dục 114 28/04/2020 Vũ Thanh Hương
15 CÔNG TY CP ĐÀO TẠO VÀ TƯ VẤN ĐẦU TƯ HÀ NỘI 67 10/04/2020 Đào Thúy Hồng
16 Công ty Cổ phần đào tạo và phát triển nhân lực Thăng Long 21 24/03/2020 Vũ Thị Thu Hương
17 Công ty cổ phần đào tạo và nghiên cứu Quản lý kinh tế 33 23/03/2020 Mai Văn Khánh
18 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI 46 22/03/2020 Trần Ngọc Nhân
19 Công ty Cổ phần đào tạo và phát triển nhân lực Thăng Long 25 20/03/2020 Vũ Thị Thu Hương
20 Viện nghiên cứu Đào tạo nhân lực và Phát triển giáo dục 53 20/03/2020 Vũ Thanh Hương
Có 1349 kết quả được tìm thấy