DANH SÁCH HỌC VIÊN

Có 1579 kết quả được tìm thấy
STT Cơ sở đào tạo Số học viên Ngày cấp chứng chỉ Người ký chứng chỉ
1 Viện Nghiên cứu Khoa học Lãnh đạo và Quản trị Doanh nghiệp 22 21/10/2020 Nguyễn Tấn Bình
2 Công ty cổ phần CFTD Sáng Tạo 41 16/10/2020 Trần Quang Doanh
3 Trung tâm Hỗ trợ Đấu thầu 66 14/10/2020 Nguyễn Thị Diệu Phương
4 Công ty Cổ phần đào tạo và phát triển nhân lực Thăng Long 30 14/10/2020 Vũ Thị Thu Hương
5 VIỆN ĐÀO TẠO VÀ BỒI DƯỠNG CÁN BỘ XÂY DỰNG VDICT 29 12/10/2020 Bùi Văn Thiên
6 Viện nghiên cứu Đào tạo nhân lực và Phát triển giáo dục 41 09/10/2020 TS. Vũ Thanh Hương
7 Công ty Cổ phần đào tạo và phát triển nhân lực Thăng Long 41 09/10/2020 Vũ Thị Thu Hương
8 TRƯỜNG CAO ĐẲNG DẦU KHÍ 29 09/10/2020 Ngô Xuân Hưng
9 Công ty cổ phần Khoa học Xây dựng 32 08/10/2020 Nguyễn Văn Khiêm
10 Công ty cổ phần Khoa học Xây dựng 25 06/10/2020 Nguyễn Văn Khiêm
11 Trung tâm Hỗ trợ Đấu thầu 78 06/10/2020 Nguyễn Thị Diệu Phương
12 CÔNG TY CP ĐÀO TẠO VÀ TƯ VẤN ĐẦU TƯ HÀ NỘI 61 05/10/2020 Đào Thuý Hồng
13 Công ty cổ phần đào tạo và nghiên cứu Quản lý kinh tế 34 05/10/2020 Mai Văn Khánh
14 Bộ Xây Dựng Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị 76 02/10/2020 Trần Hữu Hà
15 Viện Phát triển Kinh tế quốc tế, Chi nhánh Công ty cổ phần Đào tạo nhân tài Việt 28 02/10/2020 Nguyễn Thành Đồng
16 Công ty cổ phần đào tạo và nghiên cứu Quản lý kinh tế 32 02/10/2020 Mai Văn Khánh
17 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO VÀ TƯ VẤN ABNEW 44 30/09/2020 Nguyễn Quốc Tuấn
18 CHI NHÁNH PHÒNG THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM TẠI VŨNG TÀU 15 30/09/2020 VŨ THỊ THU HÀ
19 Viện phát triển Quốc tế học 76 30/09/2020 ThS. Nguyễn Đình Hưng
20 Viện phát triển Quốc tế học 69 29/09/2020 ThS. Nguyễn Đình Hưng
Có 1579 kết quả được tìm thấy