DANH SÁCH HỌC VIÊN

Có 881 kết quả được tìm thấy
STT Cơ sở đào tạo Số học viên Ngày cấp chứng chỉ Người ký chứng chỉ
1 Viện Nghiên cứu Khoa học Lãnh đạo và Quản trị Doanh nghiệp 76 18/03/2019 Nguyễn Tấn Bình
2 Viện Phát triển Kinh tế quốc tế, Chi nhánh Công ty cổ phần Đào tạo nhân tài Việt 75 08/03/2019 Nguyễn Thành Đồng
3 CÔNG TY CP ĐÀO TẠO VÀ TƯ VẤN ĐẦU TƯ HÀ NỘI 119 08/03/2019 Nguyá»…n Kim Phong
4 Viện phát triển Quốc tế học 44 06/03/2019 ThS. Nguyễn Đình Hưng
5 Viện phát triển Quốc tế học 49 06/03/2019 ThS. Nguyễn Đình Hưng
6 Công ty cổ phần đào tạo và nghiên cứu Quản lý kinh tế 21 04/03/2019 Mai Văn Khánh
7 CÔNG TY CP ĐÀO TẠO VÀ TƯ VẤN ĐẦU TƯ HÀ NỘI 58 26/02/2019 Nguyễn Kim Phong
8 CÔNG TY CP ĐÀO TẠO VÀ TƯ VẤN ĐẦU TƯ HÀ NỘI 64 26/02/2019 Nguyá»…n Kim Phong
9 CÔNG TY CP ĐÀO TẠO VÀ TƯ VẤN ĐẦU TƯ HÀ NỘI 16 20/02/2019 NGUYỄN KIM PHONG
10 Công ty cổ phần Khoa học Xây dựng 40 29/01/2019 Nguyá»…n Văn Khiêm
11 CÔNG TY CP ĐÀO TẠO VÀ TƯ VẤN ĐẦU TƯ HÀ NỘI 41 25/01/2019 NGUYÊN KIM PHONG
12 Công ty cổ phần CFTD Sáng Tạo 45 24/01/2019 Trần Quang Doanh
13 CÔNG TY CP ĐÀO TẠO VÀ TƯ VẤN ĐẦU TƯ HÀ NỘI 130 23/01/2019 Nguyá»…n Kim Phong
14 Viện phát triển Quốc tế học 39 21/01/2019 ThS. Nguyễn Đình Hưng
15 Viện phát triển Quốc tế học 39 21/01/2019 ThS. Nguyễn Đình Hưng
16 Viện phát triển Quốc tế học 39 21/01/2019 ThS. Nguyễn Đình Hưng
17 Viện Phát triển Kinh tế quốc tế, Chi nhánh Công ty cổ phần Đào tạo nhân tài Việt 54 18/01/2019 Nguyễn Thành Đồng
18 Viện nghiên cứu Đào tạo nhân lực và Phát triển giáo dục 11 17/01/2019 Vũ Thanh Hương
19 Viện phát triển Quốc tế học 67 16/01/2019 ThS. Nguyễn Đình Hưng
20 Công ty cổ phần Khoa học Xây dựng 23 11/01/2019 Nguyá»…n Văn Khiêm
Có 881 kết quả được tìm thấy