THÔNG TIN NHÀ THẦU NƯỚC NGOÀI TRÚNG THẦU TẠI VIỆT NAM


Tên hợp đồng Hợp đồng thực hiện gói thầu số 1 "Cung cấp thiết bị cơ khí thủy lực và thiết bị điện trong nhà máy và thiết bị trạm nâng" cho Dự án Thủy điện Đa Krông 1 với giá ký hợp đồng là 2.468..894,40 USD (CIF Đà Nẵng) với thời gian thực hiện hợp đồng là 15 tháng đối với hàng hóa, 24 tháng kể cả phần dịch vụ kỹ thuật
Tên nhà thầu trúng thầu B FOURESS PRIVATE LIMITED/Ấn Độ
Địa chỉ đăng ký tại nước hoặc vùng lãnh thổ nơi nhà thầu mang quốc tịch Ấn Độ
SDT NN Không có thông tin Fax NN Không có thông tin
Email NN Không có thông tin Website NN Không có thông tin
Địa chỉ chi nhánh hoặc văn phòng đại diện tại Việt Nam (nếu có) Không có thông tin
SDT VN Fax VN Không có thông tin
Email VN Không có thông tin Website VN
Thời gian thực hiện gói thầu Từ 31/10/2014 Đến 31/10/2014
Tổng số cán bộ, chuyên gia được huy động để thực hiện gói thầu  - Tổng số cán bộ, chuyên gia Việt Nam: Không có thông tin người
 - Tổng số cán bộ, chuyên gia Nước ngoài: Không có thông tin người
 - Cố vấn trưởng:
 - Giám đốc dự án: Không có thông tin
 - Đội trưởng: Không có thông tin
Tên ngày tháng năm sinh, số hộ chiếu của cán bộ chủ chốt thực hiện gói thầu, bao gồm Không có thông tin