THÔNG TIN NHÀ THẦU NƯỚC NGOÀI TRÚNG THẦU TẠI VIỆT NAM


Tên hợp đồng Hợp đồng tư vấn số 02/2010/HĐ-BQLDA ngày 04/8/2010
Tên nhà thầu trúng thầu Công ty Nikkei Civil Engineering LTD
Địa chỉ đăng ký tại nước hoặc vùng lãnh thổ nơi nhà thầu mang quốc tịch 4-6-2 Koraibashi, Chuo-ku, Osaka-City 541-8528 Osaka, Nhật Bản
SDT NN +81 6 6229 6399 Fax NN +81 6 6229 3381
Email NN chưa có Website NN www.nikkei-civil.co.jp
Địa chỉ chi nhánh hoặc văn phòng đại diện tại Việt Nam (nếu có) Phòng 201, tòa nhà SkyLine, số 4 Đặng Dung, Ba Đình, Hà Nội
SDT VN Fax VN +84 4 37152014
Email VN chưa có Website VN
Thời gian thực hiện gói thầu Từ 04/08/2010 Đến 04/12/2010
Tổng số cán bộ, chuyên gia được huy động để thực hiện gói thầu  - Tổng số cán bộ, chuyên gia Việt Nam: chưa có người
 - Tổng số cán bộ, chuyên gia Nước ngoài: 21 người
 - Cố vấn trưởng:
 - Giám đốc dự án: chưa có
 - Đội trưởng: chưa có
Tên ngày tháng năm sinh, số hộ chiếu của cán bộ chủ chốt thực hiện gói thầu, bao gồm 1. Hideki, ASAMI, Nhật Bản, ngày sinh 06/3/1953, giám đốc công ty, số hộ chiếu TK0258461
2. Tetsushi, FUJITA, Nhật Bản, ngày sinh 27/3/1960, chủ nhiệm thiết kế quy hoạch, số hộ chiếu TG8433361
3. Norikazu, INUZUKA, Nhật Bản, ngày sinh 22/12/1973, phó chủ nhiệm đề án, số hộ chiếu TH63300500
4. Masafumi, TANAKA, Nhật Bản, ngày sinh 18/5/1967, chủ trì thiết kế hạ tầng xã hội, số hộ chiếu TH5129148
5. Daikichi, TANAKA, Nhật Bản, ngày sinh 24/3/1962, chủ trì thiết kế hạ tầng kỹ thuật, số hộ chiếu TH5800339
6. Toshihiro, TAKAHASHI, Nhật Bản, ngày sinh 4/5/1956, Trưởng đại diện tại Việt Nam, số hộ chiếu TH4227309