THÔNG TIN NHÀ THẦU NƯỚC NGOÀI TRÚNG THẦU TẠI VIỆT NAM


Tên hợp đồng Hợp đồng số MA140424E ngày 04/7/2014
Tên nhà thầu trúng thầu Công ty Monforts Fong
Địa chỉ đăng ký tại nước hoặc vùng lãnh thổ nơi nhà thầu mang quốc tịch Unit J, 8/F, Ed. China Plaza, 762-804 Avenida da Praia Grande, Macau
SDT NN +853-28717013 Fax NN +853-28717016
Email NN Chưa có thông tin Website NN Chưa có thông tin
Địa chỉ chi nhánh hoặc văn phòng đại diện tại Việt Nam (nếu có) Công ty Peja Việt Nam Địa chỉ: Lầu 11 phòng 1102 tòa nhà Mê Linh, số 2 Ngô Đức Kế, Quận 1 TP HCM
SDT VN Fax VN 08 38251021
Email VN Chưa có thông tin Website VN
Thời gian thực hiện gói thầu Từ 04/07/2014 Đến 28/12/2014
Tổng số cán bộ, chuyên gia được huy động để thực hiện gói thầu  - Tổng số cán bộ, chuyên gia Việt Nam: Chưa có thông tin người
 - Tổng số cán bộ, chuyên gia Nước ngoài: Chưa có thông tin người
 - Cố vấn trưởng:
 - Giám đốc dự án: Chưa có thông tin
 - Đội trưởng: Chưa có thông tin
Tên ngày tháng năm sinh, số hộ chiếu của cán bộ chủ chốt thực hiện gói thầu, bao gồm Chưa có thông tin