THÔNG TIN NHÀ THẦU NƯỚC NGOÀI TRÚNG THẦU TẠI VIỆT NAM


Tên hợp đồng 92/BQLCDA-KHĐT
Tên nhà thầu trúng thầu Elettronia Veneta Spa
Địa chỉ đăng ký tại nước hoặc vùng lãnh thổ nơi nhà thầu mang quốc tịch Via Postumia 16, 31045 Motta di Livenza (TV) Italy
SDT NN SDT: +39 0422 765838 Fax NN Fax: +39 0422 861 901
Email NN Không có thông tin Website NN Website: http://www.elletroniacaveneta.com
Địa chỉ chi nhánh hoặc văn phòng đại diện tại Việt Nam (nếu có) Không có thông tin
SDT VN Fax VN Không có thông tin
Email VN Không có thông tin Website VN
Thời gian thực hiện gói thầu Từ 29/01/2015 Đến 29/07/2015
Tổng số cán bộ, chuyên gia được huy động để thực hiện gói thầu  - Tổng số cán bộ, chuyên gia Việt Nam: 10 người
 - Tổng số cán bộ, chuyên gia Nước ngoài: không có người
 - Cố vấn trưởng:
 - Giám đốc dự án: không có
 - Đội trưởng: không có
Tên ngày tháng năm sinh, số hộ chiếu của cán bộ chủ chốt thực hiện gói thầu, bao gồm không có