THÔNG TIN NHÀ THẦU NƯỚC NGOÀI TRÚNG THẦU TẠI VIỆT NAM


Tên hợp đồng Hợp đồng số 22/2010/HĐTB-SC5 ký ngày 15/9/2010
Tên nhà thầu trúng thầu Công ty cổ phần Nam Điện Phúc Kiến, Trung Quốc
Địa chỉ đăng ký tại nước hoặc vùng lãnh thổ nơi nhà thầu mang quốc tịch Thành phố Nam Bình, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc (No.291.Xinghua 2nd Road, Xiqin Town, Nanping city, Fụian Province, P.R.China)
SDT NN (86)-599-8505618 Fax NN (86)-599-8505536-8508688
Email NN findjyc@163.com Website NN
Địa chỉ chi nhánh hoặc văn phòng đại diện tại Việt Nam (nếu có) Nhà D2, tổ 56, TTUBND phường Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội
SDT VN Fax VN (84)-4-35562991
Email VN findjyc@163.com Website VN
Thời gian thực hiện gói thầu Từ 15/10/2010 Đến 15/03/2012
Tổng số cán bộ, chuyên gia được huy động để thực hiện gói thầu  - Tổng số cán bộ, chuyên gia Việt Nam: 01 người
 - Tổng số cán bộ, chuyên gia Nước ngoài: 09 người
 - Cố vấn trưởng:
 - Giám đốc dự án: 01 người
 - Đội trưởng: 01 người
Tên ngày tháng năm sinh, số hộ chiếu của cán bộ chủ chốt thực hiện gói thầu, bao gồm 1, Ông Lô Thế Bình; sinh ngày 5/1959; Số hộ chiếu G15920852; 2, Ông Ngô Bang Hoa; sinh ngày 4/1975; Số hộ chiếu G32109763; 3, Ông Hoàng Vĩnh Hoa; sinh ngày 8/1974; Số hộ chiếu G33368186; 4, Ông Dư Chính Hoa; sinh ngày 6/1973; Số hộ chiếu G37190338; 5, Ông Giang Hiền Ký; sinh ngày 9/1952; Số hộ chiếu G23928066; 6, Bà Lâm Lăng; sinh ngày 02/1986; Số hộ chiếu G26303263; 7, Ông Lò Văn Hoàng; sinh ngày 12/1983; Số hộ chiếu B4703187; 8, Bà Lưu Huệ Bình; sinh ngày 01/1969; Số hộ chiếu G38074755; 9, Ông Diệm Thành; sinh ngày 11/1973; Số hộ chiếu G39225743.