THÔNG TIN NHÀ THẦU NƯỚC NGOÀI TRÚNG THẦU TẠI VIỆT NAM


Tên hợp đồng Hợp đồng EPC số 01/HĐKT/EPC-CLHĐ ngày 22/05/2009; thời gian thực hiện hợp đồng 48 tháng
Tên nhà thầu trúng thầu Công ty hữu hạn tập đoàn Cục 6 đường sắt Trung Quốc
Địa chỉ đăng ký tại nước hoặc vùng lãnh thổ nơi nhà thầu mang quốc tịch Số 2 đường Vạn Thọ, Khu Hải Điện, Bắc Kinh, Trung Quốc
SDT NN 0086.10-68155051 Fax NN 0086.10-68157963
Email NN banggong@crsg.com.cn Website NN www.crsg.com.cn
Địa chỉ chi nhánh hoặc văn phòng đại diện tại Việt Nam (nếu có) Số 72 đường Âu Cơ, Phường Tứ Liên, Tây Hồ, Hà Nội
SDT VN Fax VN 043.5379954
Email VN Website VN
Thời gian thực hiện gói thầu Từ 22/05/2009 Đến 22/05/2013
Tổng số cán bộ, chuyên gia được huy động để thực hiện gói thầu  - Tổng số cán bộ, chuyên gia Việt Nam: 6 người
 - Tổng số cán bộ, chuyên gia Nước ngoài: 274 người
 - Cố vấn trưởng:
 - Giám đốc dự án: Ông Dương Quang
 - Đội trưởng:
Tên ngày tháng năm sinh, số hộ chiếu của cán bộ chủ chốt thực hiện gói thầu, bao gồm 1.Ông Dương Quang, ngày sinh 18/11/1955, số hộ chiếu G27054542; 2. Ông Trương Kiến Huân, sinh ngày 7/1971, số hộ chiếu G27030378; 3. Ông Ngưu Lập Tài, sinh ngày 11/1978, số hộ chiếu G18034051.