THÔNG TIN NHÀ THẦU NƯỚC NGOÀI TRÚNG THẦU TẠI VIỆT NAM


Tên hợp đồng Hợp đồng 01/Focke-STCo/2011
Tên nhà thầu trúng thầu Công ty Focke&Co. (GmbH&Co.KG)
Địa chỉ đăng ký tại nước hoặc vùng lãnh thổ nơi nhà thầu mang quốc tịch Siemensstrabe 10, D-27283 Verden -Đức
SDT NN 84-49-4231 8910 Fax NN 84-49-4231 5061
Email NN sales@focke.de Website NN Không có thông tin
Địa chỉ chi nhánh hoặc văn phòng đại diện tại Việt Nam (nếu có) Không có thông tin
SDT VN Fax VN Không có thông tin
Email VN Không có thông tin Website VN
Thời gian thực hiện gói thầu Từ 21/01/2011 Đến 06/12/2011
Tổng số cán bộ, chuyên gia được huy động để thực hiện gói thầu  - Tổng số cán bộ, chuyên gia Việt Nam: Không có thông tin người
 - Tổng số cán bộ, chuyên gia Nước ngoài: 10 người
 - Cố vấn trưởng:
 - Giám đốc dự án: Không có thông tin
 - Đội trưởng: Không có thông tin
Tên ngày tháng năm sinh, số hộ chiếu của cán bộ chủ chốt thực hiện gói thầu, bao gồm 1, Liang Xiongbin (đội trưởng nhóm 1), sinh ngày 22/9/1967, số hộ chiếu G45505757 2, Cottin Bruno, sinh ngày 07/12/1970, số hộ chiếu 08AT76907 3, Wu Qi Jun, sinh ngày 02/02/1973, số hộ chiếu G21949988 4, Lehoux Julien, sinh ngày 06/5/1980, số hộ chiếu 06A164229 5, Valderrama Jose, sinh ngày 25/12/1952, số hộ chiếu RE006801030114 6, Dupessey Cyril, sinh ngày 25/9/1972, số hộ chiếu 04FE14856 7, Ozeray Philippe, sinh ngày 16/8/1961, số hộ chiếu 10AA89138 8, Vatonne Christian, sinh ngày 25/3/1951, số hộ chiếu 09A158404 9, Steven Foo Yat Kheng (đội trưởng nhóm 2), sinh ngày 20/3/1953, số hộ chiếu A17357223 10, Tan Thai Huat, sinh ngày 07/10/1966, số hộ chiếu E1338342N 11, Leong Seng Weng, sinh ngày 15/5/1961, số hộ chiếu E0286516C 12, Patrick Loh Mun Sak, sinh ngày 09/10/1959, số hộ chiếu A19882901 13, Yong Call Loon, sinh ngày 11/11/1964, số hộ chiếu A18067271 14, Wan Teck Huat, sinh ngày 07/7/1954, số hộ chiếu E1942356C 15, Chong Kim Min, sinh ngày 25/8/1970, số hộ chiếu A17356467