THÔNG TIN NHÀ THẦU NƯỚC NGOÀI TRÚNG THẦU TẠI VIỆT NAM


Tên hợp đồng BK-WSP-01, ngày ký 16/12/2010
Tên nhà thầu trúng thầu Công ty Econet Engineering Oy
Địa chỉ đăng ký tại nước hoặc vùng lãnh thổ nơi nhà thầu mang quốc tịch Malminkaari 5, Fi - 00700 Helsinki, Finland
SDT NN không có thông tin Fax NN không có thông tin
Email NN không có thông tin Website NN không có thông tin
Địa chỉ chi nhánh hoặc văn phòng đại diện tại Việt Nam (nếu có) không có thông tin
SDT VN Fax VN không có thông tin
Email VN không có thông tin Website VN
Thời gian thực hiện gói thầu Từ 16/12/2010 Đến 16/06/2011
Tổng số cán bộ, chuyên gia được huy động để thực hiện gói thầu  - Tổng số cán bộ, chuyên gia Việt Nam: không có thông tin người
 - Tổng số cán bộ, chuyên gia Nước ngoài: không có thông tin người
 - Cố vấn trưởng:
 - Giám đốc dự án: không có thông tin
 - Đội trưởng: không có thông tin
Tên ngày tháng năm sinh, số hộ chiếu của cán bộ chủ chốt thực hiện gói thầu, bao gồm không có thông tin. Thời gian thực hiện hợp đồng 18 tháng kể từ ngày khởi công.