THÔNG TIN NHÀ THẦU NƯỚC NGOÀI TRÚNG THẦU TẠI VIỆT NAM


Tên hợp đồng Số 02/2010/HĐ-BQLDA ngày 04/8/2010
Tên nhà thầu trúng thầu Công ty Nikken Sekkei Civil Engineering LTD
Địa chỉ đăng ký tại nước hoặc vùng lãnh thổ nơi nhà thầu mang quốc tịch 4-6-2 Koraibashi, Chuo-ku, Osaka-City 541-8528 Osaka, Nhật Bản
SDT NN +81 6 6226 6399 Fax NN +81 6 6229 3381
Email NN Không có thông tin Website NN www.nikken-civil.co.jp
Địa chỉ chi nhánh hoặc văn phòng đại diện tại Việt Nam (nếu có) phòng 201, toà nhà SkyLine, số 4 Đặng Dung-Ba Đình-Hà Nội
SDT VN Fax VN Không có thông tin
Email VN Không có thông tin Website VN
Thời gian thực hiện gói thầu Từ 04/08/2010 Đến 04/12/2010
Tổng số cán bộ, chuyên gia được huy động để thực hiện gói thầu  - Tổng số cán bộ, chuyên gia Việt Nam: Không có thông tin người
 - Tổng số cán bộ, chuyên gia Nước ngoài: 2 người
 - Cố vấn trưởng:
 - Giám đốc dự án: Không có thông tin
 - Đội trưởng: Không có thông tin
Tên ngày tháng năm sinh, số hộ chiếu của cán bộ chủ chốt thực hiện gói thầu, bao gồm 1. Ông Hideki Asami, ngày sinh 06/3/1953, số hộ chiếu TK025846
2. Ông Tetsushi, Fujita, ngày sinh 27/3/1960, số hộ chiếu TG8433361"