THÔNG TIN NHÀ THẦU NƯỚC NGOÀI TRÚNG THẦU TẠI VIỆT NAM


Tên hợp đồng Biên bản ghi nhớ ký ngày 01/12/2009, giá ký hợp đồng 18.093 triệu đồng
Tên nhà thầu trúng thầu Công ty tư vấn SCE (Pháp)
Địa chỉ đăng ký tại nước hoặc vùng lãnh thổ nơi nhà thầu mang quốc tịch 05 Avenue Louis Augustine cauchy BP 10703 44307 nantes Cedex 3
SDT NN 0240685155 Fax NN 0240687943
Email NN Không có thông tin Website NN Không có thông tin
Địa chỉ chi nhánh hoặc văn phòng đại diện tại Việt Nam (nếu có) 95A Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, HN
SDT VN Fax VN Không có thông tin
Email VN Không có thông tin Website VN
Thời gian thực hiện gói thầu Từ 10/12/2009 Đến 30/07/2011
Tổng số cán bộ, chuyên gia được huy động để thực hiện gói thầu  - Tổng số cán bộ, chuyên gia Việt Nam: Không có thông tin người
 - Tổng số cán bộ, chuyên gia Nước ngoài: 7 người
 - Cố vấn trưởng:
 - Giám đốc dự án: Không có thông tin
 - Đội trưởng: Không có thông tin
Tên ngày tháng năm sinh, số hộ chiếu của cán bộ chủ chốt thực hiện gói thầu, bao gồm Giám đốc dự án: Ông Vincent Leloup, sinh ngày 21/02/1975; số hộ chiếu 04FH66389