THÔNG TIN NHÀ THẦU NƯỚC NGOÀI TRÚNG THẦU TẠI VIỆT NAM


Tên hợp đồng Hợp đồng số 02/HĐTV-QH ngày 18/2/2009; giá ký hợp đồng: 95.000 Euro
Tên nhà thầu trúng thầu Cty tư vấn thiết kế DEGW FRANCE SARL
Địa chỉ đăng ký tại nước hoặc vùng lãnh thổ nơi nhà thầu mang quốc tịch 43 Rue Bobillot, 75013, Paris, Pháp;
SDT NN 33145893839 Fax NN 33145887004
Email NN không có thông tin Website NN không có thông tin
Địa chỉ chi nhánh hoặc văn phòng đại diện tại Việt Nam (nếu có) 229/4 Hoàng Văn Thụ, P8, Q.Phú Nhuận, TP HCM;
SDT VN Fax VN không có thông tin
Email VN không có thông tin Website VN
Thời gian thực hiện gói thầu Từ 01/05/2011 Đến 01/05/2011
Tổng số cán bộ, chuyên gia được huy động để thực hiện gói thầu  - Tổng số cán bộ, chuyên gia Việt Nam: không có thông tin người
 - Tổng số cán bộ, chuyên gia Nước ngoài: không có thông tin người
 - Cố vấn trưởng:
 - Giám đốc dự án: không có thông tin
 - Đội trưởng: không có thông tin
Tên ngày tháng năm sinh, số hộ chiếu của cán bộ chủ chốt thực hiện gói thầu, bao gồm Thời gian thực hiện hợp đồng: 270 ngày kể từ ngày ký hợp đồng
Không có thông tin