THÔNG TIN NHÀ THẦU NƯỚC NGOÀI TRÚNG THẦU TẠI VIỆT NAM


Tên hợp đồng HĐ Số: 09-2010/NASOS-RO-CLEAN ngày 06/9/2010; thời gian thực hiện hợp đồng 12 tuần kể từ khi mở LC
Tên nhà thầu trúng thầu DESMIRO-CLEAN A/S
Địa chỉ đăng ký tại nước hoặc vùng lãnh thổ nơi nhà thầu mang quốc tịch Hestehaven 61, DK -52560 Odense -S Denmark
SDT NN +45 6548 1610 Fax NN +45 6548 1615
Email NN Không có thông tin Website NN Không có thông tin
Địa chỉ chi nhánh hoặc văn phòng đại diện tại Việt Nam (nếu có) Phòng 1708 tấng 17, số 71 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội
SDT VN Fax VN Không có thông tin
Email VN Website VN
Thời gian thực hiện gói thầu Từ 01/06/2011 Đến 01/06/2011
Tổng số cán bộ, chuyên gia được huy động để thực hiện gói thầu  - Tổng số cán bộ, chuyên gia Việt Nam: 7 người
 - Tổng số cán bộ, chuyên gia Nước ngoài: 0 người
 - Cố vấn trưởng:
 - Giám đốc dự án: Không có thông tin
 - Đội trưởng: Không có thông tin
Tên ngày tháng năm sinh, số hộ chiếu của cán bộ chủ chốt thực hiện gói thầu, bao gồm Không có thông tin