THÔNG TIN NHÀ THẦU NƯỚC NGOÀI TRÚNG THẦU TẠI VIỆT NAM


Tên hợp đồng Đánh giá khảo sát tình trạng tàu 104.000DWT (769A-10/KTVT-LH ngày 02/08/2010)
Tên nhà thầu trúng thầu DET NORSKE VERITAS CO.,LTD
Địa chỉ đăng ký tại nước hoặc vùng lãnh thổ nơi nhà thầu mang quốc tịch DET NORSKE VERITAS CO.,LTD NO-1322 HOVIK, NORWAY
SDT NN 47 67 57 99 00 Fax NN 47 67 57 99 11
Email NN Không có thông tin Website NN http://www.dnv.com
Địa chỉ chi nhánh hoặc văn phòng đại diện tại Việt Nam (nếu có) C/o: Huyndai-Vinashin Shipyard, 01 Mỹ Giang, xã Ninh Phước, huyện Ninh Hóa, tỉnh Khánh Hòa
SDT VN Fax VN Không có thông tin
Email VN Không có thông tin Website VN
Thời gian thực hiện gói thầu Từ 02/08/2010 Đến 16/08/2010
Tổng số cán bộ, chuyên gia được huy động để thực hiện gói thầu  - Tổng số cán bộ, chuyên gia Việt Nam: 3 người
 - Tổng số cán bộ, chuyên gia Nước ngoài: 1 người
 - Cố vấn trưởng:
 - Giám đốc dự án: Không có thông tin
 - Đội trưởng: Không có thông tin
Tên ngày tháng năm sinh, số hộ chiếu của cán bộ chủ chốt thực hiện gói thầu, bao gồm Không có thông tin