THÔNG TIN NHÀ THẦU NƯỚC NGOÀI TRÚNG THẦU TẠI VIỆT NAM


Tên hợp đồng 011/CO/2010, ngày 18/06/2010
Tên nhà thầu trúng thầu Eastsea Star Ltd.
Địa chỉ đăng ký tại nước hoặc vùng lãnh thổ nơi nhà thầu mang quốc tịch Không có thông tin
SDT NN Không có thông tin Fax NN Không có thông tin
Email NN Không có thông tin Website NN Không có thông tin
Địa chỉ chi nhánh hoặc văn phòng đại diện tại Việt Nam (nếu có) Suite 1104, Floor 11, PetroVietnam Tower. 1-5 Le Duan Street, Ben Nghe Ward, District 1
SDT VN Fax VN (84)8 3910 5905
Email VN Không có thông tin Website VN
Thời gian thực hiện gói thầu Từ 18/06/2010 Đến 18/07/2010
Tổng số cán bộ, chuyên gia được huy động để thực hiện gói thầu  - Tổng số cán bộ, chuyên gia Việt Nam: Không có thông tin người
 - Tổng số cán bộ, chuyên gia Nước ngoài: Không có thông tin người
 - Cố vấn trưởng:
 - Giám đốc dự án: Không có thông tin
 - Đội trưởng: Không có thông tin
Tên ngày tháng năm sinh, số hộ chiếu của cán bộ chủ chốt thực hiện gói thầu, bao gồm Không có thông tin