THÔNG TIN NHÀ THẦU NƯỚC NGOÀI TRÚNG THẦU TẠI VIỆT NAM


Tên hợp đồng Thuê tư vấn Sửa chữa hệ thống ESD và F&G tại Phú Mỹ GDC; thời gian thực hiện hợp đồng Quý IV/2010 & Quý I/2011
Tên nhà thầu trúng thầu ABB Limited (UK)
Địa chỉ đăng ký tại nước hoặc vùng lãnh thổ nơi nhà thầu mang quốc tịch Pavilion 9 Byland Way, Teesside, United Kingdom
SDT NN +44(0)1642372000 Fax NN +44(0)1642372111
Email NN Không có thông tin Website NN Không có thông tin
Địa chỉ chi nhánh hoặc văn phòng đại diện tại Việt Nam (nếu có) Không có thông tin
SDT VN Fax VN Không có thông tin
Email VN Không có thông tin Website VN
Thời gian thực hiện gói thầu Từ 23/06/2010 Đến 23/06/2010
Tổng số cán bộ, chuyên gia được huy động để thực hiện gói thầu  - Tổng số cán bộ, chuyên gia Việt Nam: Không có thông tin người
 - Tổng số cán bộ, chuyên gia Nước ngoài: 5 người
 - Cố vấn trưởng:
 - Giám đốc dự án: Không có thông tin
 - Đội trưởng: Không có thông tin
Tên ngày tháng năm sinh, số hộ chiếu của cán bộ chủ chốt thực hiện gói thầu, bao gồm Không có thông tin