THÔNG TIN NHÀ THẦU NƯỚC NGOÀI TRÚNG THẦU TẠI VIỆT NAM


Tên hợp đồng No 06/2010/KCM-ACCESS 25/01/2010 for The sale & purchase of Pressure Control valve; thời gian thực hiện hợp đồng 16 tuần
Tên nhà thầu trúng thầu Access Professional Singapre Pte Ltd
Địa chỉ đăng ký tại nước hoặc vùng lãnh thổ nơi nhà thầu mang quốc tịch 60 Kaki Bukid Place, #10-19 Eunos Techpark Singapore 415979
SDT NN +65.842.25000 Fax NN +65.6842.2700
Email NN Không có thông tin Website NN Không có thông tin
Địa chỉ chi nhánh hoặc văn phòng đại diện tại Việt Nam (nếu có) 90/8 Hồ Hảo Hớn, Phường Tân Thới Nhất, Quận 12, Tp Hồ Chí Minh
SDT VN Fax VN Không có thông tin
Email VN Không có thông tin Website VN
Thời gian thực hiện gói thầu Từ 01/07/2010 Đến 01/07/2010
Tổng số cán bộ, chuyên gia được huy động để thực hiện gói thầu  - Tổng số cán bộ, chuyên gia Việt Nam: 2 người
 - Tổng số cán bộ, chuyên gia Nước ngoài: 1 người
 - Cố vấn trưởng:
 - Giám đốc dự án: Không có thông tin
 - Đội trưởng: Không có thông tin
Tên ngày tháng năm sinh, số hộ chiếu của cán bộ chủ chốt thực hiện gói thầu, bao gồm Không có thông tin