THÔNG TIN NHÀ THẦU NƯỚC NGOÀI TRÚNG THẦU TẠI VIỆT NAM


Tên hợp đồng 888/PMUTL-DA1, ngày 14/6/2011, thời gian thực hiện hợp đồng 913 ngày
Tên nhà thầu trúng thầu Công ty TNHH Xây dựng Sumitomo Mitsui (Nhật Bản)
Địa chỉ đăng ký tại nước hoặc vùng lãnh thổ nơi nhà thầu mang quốc tịch 2-1-6, Tsukuda, Chuo-ku, Tokyo, 104-0051, Japan
SDT NN (81-3) 4582 3171 Fax NN (81-3) 4582 3247
Email NN Không có thông tin Website NN Không có thông tin
Địa chỉ chi nhánh hoặc văn phòng đại diện tại Việt Nam (nếu có) Tầng 2, toà nhà Skyline Tower, số 4 Đặng Dung TP HN
SDT VN Fax VN (84-4) 942 8808
Email VN Không có thông tin Website VN
Thời gian thực hiện gói thầu Từ 14/06/2011 Đến 14/06/2011
Tổng số cán bộ, chuyên gia được huy động để thực hiện gói thầu  - Tổng số cán bộ, chuyên gia Việt Nam: 98 người
 - Tổng số cán bộ, chuyên gia Nước ngoài: 09 người
 - Cố vấn trưởng:
 - Giám đốc dự án: Không có thông tin
 - Đội trưởng: Không có thông tin
Tên ngày tháng năm sinh, số hộ chiếu của cán bộ chủ chốt thực hiện gói thầu, bao gồm "1, Ông Takeshiro Kiriya, sinh ngày 25/8/1956, số hộ chiếu MZ0414023; 2, Ông Hirotaka Inazumi, sinh ngày 23/7/1972, số hộ chiếu TG5433727; 3, Ông Takehiko Odate, sinh ngày 15/10/1967, số hộ chiếu TG 3627098; 4, Ông Kazuhiko Shimoyama, sinh ngày 05/10/1972, só hộ chiếu MZ6106378; 5, Ông Satoshi Teruya, sinh ngày 03/6/1966, số hộ chiếu MR5145407; 6, Ông Shinji Sato, sinh ngày 02/8/1958, số hộ chiếu TH4920250; 7, Ông Masanori Suzuki, sinh ngày 19/4/1977, số hộ chiếu TG3677547; 8, Ông Takeyuki Shiino, sinh ngày 09/9/1963, số hộ chiếu TG8763066"