THÔNG TIN NHÀ THẦU NƯỚC NGOÀI TRÚNG THẦU TẠI VIỆT NAM


Tên hợp đồng Số 8/2016/HĐKT-DJC-AH, gói thầu số 8 Cung cấp thiết bị cơ điện và dịch vụ kỹ thuật, dự án thủy điện Đồng Văn. Thời gian thực hiện hợp đồng: 2016-2018
Tên nhà thầu trúng thầu Andritz Hydro GmbH
Địa chỉ đăng ký tại nước hoặc vùng lãnh thổ nơi nhà thầu mang quốc tịch Số 20 phố Eibesbrunnergasses, 1120 Viên, Aó
SDT NN +43 508050 Fax NN không có thông tin
Email NN Fritz.Holzinger@andritz.com Website NN không có thông tin
Địa chỉ chi nhánh hoặc văn phòng đại diện tại Việt Nam (nếu có) số 180 Triệu Việt Vương, phường Bùi Thị Xuân, Hai Bà Trưng, Hà Nội
SDT VN Fax VN +84439454773
Email VN không có thông tin Website VN
Thời gian thực hiện gói thầu Từ 17/03/2016 Đến 17/03/2016
Tổng số cán bộ, chuyên gia được huy động để thực hiện gói thầu  - Tổng số cán bộ, chuyên gia Việt Nam: 01 người
 - Tổng số cán bộ, chuyên gia Nước ngoài: 03 người
 - Cố vấn trưởng:
 - Giám đốc dự án: Ông Andro R.Kristoff
 - Đội trưởng: Bà Chen NING
Tên ngày tháng năm sinh, số hộ chiếu của cán bộ chủ chốt thực hiện gói thầu, bao gồm 1, Ông Andro R.Kristoff. NS: 19/10/1969. SHC: 0730429 2, Bà Karin DORNIG CZECHNER. NS 06/9/1970. SHC P2506541 3, Bà Chen NING. NS: 17/06/1982.SHC G47723131"