THÔNG TIN NHÀ THẦU NƯỚC NGOÀI TRÚNG THẦU TẠI VIỆT NAM


Tên hợp đồng NW1 ngày 06/7/2011, thời gian thực hiện 30 tháng
Tên nhà thầu trúng thầu Công ty Xây dựng và kỹ thuật Halla (Hàn Quốc)
Địa chỉ đăng ký tại nước hoặc vùng lãnh thổ nơi nhà thầu mang quốc tịch 7-19, Sincheol-Dong, Songpa-Gu, Korea
SDT NN +822-3434-5618, 5619 Fax NN +822-3434-5522
Email NN Không có thông tin Website NN Không có thông tin
Địa chỉ chi nhánh hoặc văn phòng đại diện tại Việt Nam (nếu có) Không có thông tin
SDT VN Fax VN Không có thông tin
Email VN Không có thông tin Website VN
Thời gian thực hiện gói thầu Từ 14/10/2011 Đến 14/10/2011
Tổng số cán bộ, chuyên gia được huy động để thực hiện gói thầu  - Tổng số cán bộ, chuyên gia Việt Nam: 8 người
 - Tổng số cán bộ, chuyên gia Nước ngoài: 4 người
 - Cố vấn trưởng:
 - Giám đốc dự án: Ông Yang Min Uk
 - Đội trưởng: Không có thông tin
Tên ngày tháng năm sinh, số hộ chiếu của cán bộ chủ chốt thực hiện gói thầu, bao gồm 1. Giám đốc dự án: Ông Yang Min Uk, sinh ngày 20/7/1960, số hộ chiếu EP0010011, cấp ngày 27/02/2007 tại Bộ Ngoại giao và Thương mại, Hàn Quốc
2. Giám đốc kỹ thuật: Ông Baek NamJin, sinh ngày 21/4/1969, số hộ chiếu M32619872, cấp ngày 23/6/2010 tại Bộ Ngoại giao và Thương mại, Hàn Quốc
3. Giám đốc hành chính: Ông Lee SooJoun, sinh ngày 15/6/1969, số hộ chiếu GK2149832, cấp ngày 30/8/2007 tại Bộ Ngoại giao và Thương mại, Hàn Quốc
4. Kỹ sư xây dựng: Ông Kim Sung-Jin, sinh ngày 24/01/1978, số hộ chiếu KR0158311, cấp ngày 17/10/2005 tại Bộ Ngoại giao và Thương mại, Hàn Quốc