THÔNG TIN NHÀ THẦU NƯỚC NGOÀI TRÚNG THẦU TẠI VIỆT NAM


Tên hợp đồng CS-D2 ngày 06/7/2011, thời gian thực hiện 36 tháng
Tên nhà thầu trúng thầu Công ty Tư vấn UNICONSULT Universal Transport Consulting GmbH (Đức)
Địa chỉ đăng ký tại nước hoặc vùng lãnh thổ nơi nhà thầu mang quốc tịch Burchardkai 1, 21129 Hamburg - Germany
SDT NN +49-40-336216 Fax NN +49-40-322764
Email NN h.beyer@uniconsult-hamburg.de Website NN Không có thông tin
Địa chỉ chi nhánh hoặc văn phòng đại diện tại Việt Nam (nếu có) Không có thông tin
SDT VN Fax VN Không có thông tin
Email VN Không có thông tin Website VN
Thời gian thực hiện gói thầu Từ 18/10/2011 Đến 18/10/2011
Tổng số cán bộ, chuyên gia được huy động để thực hiện gói thầu  - Tổng số cán bộ, chuyên gia Việt Nam: 2 người
 - Tổng số cán bộ, chuyên gia Nước ngoài: 7 người
 - Cố vấn trưởng:
 - Giám đốc dự án: Không có thông tin
 - Đội trưởng: Không có thông tin
Tên ngày tháng năm sinh, số hộ chiếu của cán bộ chủ chốt thực hiện gói thầu, bao gồm 1. Đội trưởng tư vấn: Ông Udo Witulski, sinh ngày 17/10/1967, số hộ chiếu C1JLPZ98F, cấp ngày 26/5/2008 tại Pinneberg, Đức
2. Chuyên gia đào tạo: Ông Norbert Zimmert, sinh ngày 19/9/1959, số hộ chiếu 1044042579, cấp ngày 26/8/2003 tại Auhmuhle, Đức
3. Chuyên gia thể chế/pháp lý: Ông Rean Botha, sinh ngày 25/11/1959, số hộ chiếu M00034559, cấp ngày 05/01/2011 tại Dept. of Home Afairs, Nam Phi
4. Chuyên gia cảng/tàu thuyền: Hans Rudiger Deustsch, sinh ngày 25/5/1941, số hộ chiếu CFTF5TLHG, cấp ngày 16/2/2011, tại Regensburg, Đức
5. Chuyên gia kinh tế/quản lý tài chính: Ông Micheal Oesterreich, sinh ngày 01/12/1951, số hộ chiếu 166604953, cấp ngày 25/5/2007 tại Dahlenburg, Đức
6. Chuyên gia môi trường: Bà Tatjana Eggert, sinh ngày 22/01/1956, số hộ chiếu 135326075, cấp ngày 31/01/2005 tại Hamburg, Đức
7. Chuyên gia hỗ trợ đội tư vấn: Ông Bjorn Pistol, sinh ngày 26/02/1977, số hộ chiếu 1111083454, cấp ngày 07/4/2003 tại Scharbeutz, Đức.