THÔNG TIN NHÀ THẦU NƯỚC NGOÀI TRÚNG THẦU TẠI VIỆT NAM


Tên hợp đồng 07/ID&PM/QSEAP
Tên nhà thầu trúng thầu Công ty Landell Mills, Vương quốc Anh (chủ trì) liên kết với Công ty Tư vấn phát triển Việt Nam (VIDECO)
Địa chỉ đăng ký tại nước hoặc vùng lãnh thổ nơi nhà thầu mang quốc tịch Bryer-Ash Business Park, trowbridge, Wiltshire, BA14 8HE, Anh
SDT NN 8441225763777 Fax NN 8441225763777
Email NN simonf@landell-mills.com Website NN
Địa chỉ chi nhánh hoặc văn phòng đại diện tại Việt Nam (nếu có) 27 Tô Ngọc Vân, Tây Hồ, Hà Nội
SDT VN Fax VN 84439328721
Email VN Website VN
Thời gian thực hiện gói thầu Từ 31/05/2011 Đến 31/05/2015
Tổng số cán bộ, chuyên gia được huy động để thực hiện gói thầu  - Tổng số cán bộ, chuyên gia Việt Nam: 9 người
 - Tổng số cán bộ, chuyên gia Nước ngoài: 8 người
 - Cố vấn trưởng:
 - Giám đốc dự án:
 - Đội trưởng:
Tên ngày tháng năm sinh, số hộ chiếu của cán bộ chủ chốt thực hiện gói thầu, bao gồm David Brian PARSONS; SN: 24/5/1952 HC: P761245907