THÔNG TIN NHÀ THẦU NƯỚC NGOÀI TRÚNG THẦU TẠI VIỆT NAM


Tên hợp đồng CTR#SBV-FSMIMS-ST2-LATIFAH
Tên nhà thầu trúng thầu Bà Latifah Merican Cheong
Địa chỉ đăng ký tại nước hoặc vùng lãnh thổ nơi nhà thầu mang quốc tịch 33 Jalan 11/6, Petaling Jaya 46200, Malaysia
SDT NN 0 Fax NN 0
Email NN latifahm@seccom.com.my Website NN
Địa chỉ chi nhánh hoặc văn phòng đại diện tại Việt Nam (nếu có)
SDT VN Fax VN
Email VN Website VN
Thời gian thực hiện gói thầu Từ 06/01/2012 Đến 31/12/2012
Tổng số cán bộ, chuyên gia được huy động để thực hiện gói thầu  - Tổng số cán bộ, chuyên gia Việt Nam: 0 người
 - Tổng số cán bộ, chuyên gia Nước ngoài: 1 người
 - Cố vấn trưởng:
 - Giám đốc dự án:
 - Đội trưởng:
Tên ngày tháng năm sinh, số hộ chiếu của cán bộ chủ chốt thực hiện gói thầu, bao gồm Bà Latifah Merican Cheong, sinh ngày 29/11/1950, Số hộ chiếu: A20043915