THÔNG TIN NHÀ THẦU NƯỚC NGOÀI TRÚNG THẦU TẠI VIỆT NAM


Tên hợp đồng Hợp đồng số 01/HPP-KAK/2016
Tên nhà thầu trúng thầu Công ty Kocks Ardelt Kranbau Gmbh
Địa chỉ đăng ký tại nước hoặc vùng lãnh thổ nơi nhà thầu mang quốc tịch Heegermuehler 64, Eberswalde, CHLB Đức
SDT NN +49 4216601 0 Fax NN +49 421 6601367
Email NN norman.groth@kranunion.de Website NN kranunion.de
Địa chỉ chi nhánh hoặc văn phòng đại diện tại Việt Nam (nếu có) Lầu 2, 47 51 Phùng Khắc Khoan, quận 1, TP Hồ Chí Minh
SDT VN Fax VN 08 35218871
Email VN norman.groth@kranunion.de Website VN
Thời gian thực hiện gói thầu Từ 01/09/2016 Đến 01/10/2017
Tổng số cán bộ, chuyên gia được huy động để thực hiện gói thầu  - Tổng số cán bộ, chuyên gia Việt Nam: 2 người
 - Tổng số cán bộ, chuyên gia Nước ngoài: 2 người
 - Cố vấn trưởng:
 - Giám đốc dự án: Không có thông tin
 - Đội trưởng: Norman Groth
Tên ngày tháng năm sinh, số hộ chiếu của cán bộ chủ chốt thực hiện gói thầu, bao gồm "Cố vấn trưởng: Wolfgang Dahn, sinh ngày 05/02/1947, số hộ chiếu C3RGP51HR Đội trưởng dự án: Norman Groth sinh ngày 10/6/1974, số hộ chiếu C4KVKHVG2 "