THÔNG TIN NHÀ THẦU NƯỚC NGOÀI TRÚNG THẦU TẠI VIỆT NAM


Tên hợp đồng 104/2011/HDTV
Tên nhà thầu trúng thầu CHODAI Co., Ltd - Nhật Bản
Địa chỉ đăng ký tại nước hoặc vùng lãnh thổ nơi nhà thầu mang quốc tịch 20-4, 1-Chome, Nihonbashi-Kakigaracho, Chuo-Ku, Tokyo, Nhật Bản, 103-0014
SDT NN 81336393301 Fax NN 81336393366
Email NN 0 Website NN www.chodai.co.jp
Địa chỉ chi nhánh hoặc văn phòng đại diện tại Việt Nam (nếu có) E3, Khu 5 tầng, 130 Đốc Ngữ, Ba Đình, Hà Nội
SDT VN Fax VN 84432321641
Email VN 0 Website VN
Thời gian thực hiện gói thầu Từ 01/11/2011 Đến 30/04/2013
Tổng số cán bộ, chuyên gia được huy động để thực hiện gói thầu  - Tổng số cán bộ, chuyên gia Việt Nam: 6 người
 - Tổng số cán bộ, chuyên gia Nước ngoài: 8 người
 - Cố vấn trưởng:
 - Giám đốc dự án:
 - Đội trưởng:
Tên ngày tháng năm sinh, số hộ chiếu của cán bộ chủ chốt thực hiện gói thầu, bao gồm 1, Ông Hiroshi Kudo, Sinh ngày: 16/7/1969, Số hộ chiếu TH2670663 2, Ông Sumitaka Kurino, Sinh ngày 16/9/1956, Số hộ chiếu MS5706261