THÔNG TIN NHÀ THẦU NƯỚC NGOÀI TRÚNG THẦU TẠI VIỆT NAM


Tên hợp đồng Hợp đồng ký giữa Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội và nhà thầu trúng thầu Công ty COLAS Rail S.A
Tên nhà thầu trúng thầu Công ty COLAS Rail S.A (Pháp)
Địa chỉ đăng ký tại nước hoặc vùng lãnh thổ nơi nhà thầu mang quốc tịch 38-44 Rue Jean Mermoz - 78600 Maison Lafitte - France
SDT NN Không có thông tin Fax NN Không có thông tin
Email NN Không có thông tin Website NN Không có thông tin
Địa chỉ chi nhánh hoặc văn phòng đại diện tại Việt Nam (nếu có) Phòng 801 - T8-Tòa nhà Capital Tower - số 109 Trần Hưng Đạo - Hoàn Kiếm - Hà Nội
SDT VN Fax VN Không có thông tin
Email VN Không có thông tin Website VN
Thời gian thực hiện gói thầu Từ 11/10/2016 Đến 11/10/2016
Tổng số cán bộ, chuyên gia được huy động để thực hiện gói thầu  - Tổng số cán bộ, chuyên gia Việt Nam: Không có thông tin người
 - Tổng số cán bộ, chuyên gia Nước ngoài: Không có thông tin người
 - Cố vấn trưởng:
 - Giám đốc dự án: Không có thông tin
 - Đội trưởng: Không có thông tin
Tên ngày tháng năm sinh, số hộ chiếu của cán bộ chủ chốt thực hiện gói thầu, bao gồm Không có thông tin