THÔNG TIN NHÀ THẦU NƯỚC NGOÀI TRÚNG THẦU TẠI VIỆT NAM


Tên hợp đồng Hợp đồng số 01-16/HotMockup/ATTECH-SELEX
Tên nhà thầu trúng thầu Công ty Selex ES Inc
Địa chỉ đăng ký tại nước hoặc vùng lãnh thổ nơi nhà thầu mang quốc tịch 11300 West 89th Street, Overland Park, Kansas 66214 USA
SDT NN +1-913-495-2600 Fax NN +1-913-492-0870
Email NN Không có thông tin Website NN www.us.selex-es.us
Địa chỉ chi nhánh hoặc văn phòng đại diện tại Việt Nam (nếu có) Không
SDT VN Fax VN Không
Email VN Không Website VN
Thời gian thực hiện gói thầu Từ 20/12/2016 Đến 20/12/2016
Tổng số cán bộ, chuyên gia được huy động để thực hiện gói thầu  - Tổng số cán bộ, chuyên gia Việt Nam: Không người
 - Tổng số cán bộ, chuyên gia Nước ngoài: Không người
 - Cố vấn trưởng:
 - Giám đốc dự án: Không
 - Đội trưởng: Không
Tên ngày tháng năm sinh, số hộ chiếu của cán bộ chủ chốt thực hiện gói thầu, bao gồm Không