THÔNG TIN NHÀ THẦU NƯỚC NGOÀI TRÚNG THẦU TẠI VIỆT NAM


Tên hợp đồng TB02-NDNP, ký ngày 28 tháng 10 năm 2009
Tên nhà thầu trúng thầu ANDRIT HYDRO Private Limited (Ấn Độ)
Địa chỉ đăng ký tại nước hoặc vùng lãnh thổ nơi nhà thầu mang quốc tịch D-17, MPAKVN Industrial Area, Mandideep, Distrist Raisen, Bhopal, (Madhya Pradesh) India - 462046
SDT NN 91-1275-262161/161/163 Fax NN 91-1275-262055
Email NN Contact@andritz.com Website NN
Địa chỉ chi nhánh hoặc văn phòng đại diện tại Việt Nam (nếu có) 58 Triệu Việt Vương, Hai Bà Trưng, Hà Nội
SDT VN Fax VN 04.3.9454773
Email VN Oai@netnam.vn Website VN
Thời gian thực hiện gói thầu Từ 28/10/2009 Đến 28/11/2011
Tổng số cán bộ, chuyên gia được huy động để thực hiện gói thầu  - Tổng số cán bộ, chuyên gia Việt Nam: không nêu người
 - Tổng số cán bộ, chuyên gia Nước ngoài: không nêu người
 - Cố vấn trưởng:
 - Giám đốc dự án:
 - Đội trưởng:
Tên ngày tháng năm sinh, số hộ chiếu của cán bộ chủ chốt thực hiện gói thầu, bao gồm Do đặc điểm của gói thầu TB02 là sản xuất, cung cấp lắp đặt thiết bị cho dự án thủy điện, Nhà thầu cam kết sẽ cung cấp đầy đủ danh sách cán bộ, chuyên gia huy động để thực hiện gói thầu trong 06 tháng kể từ ngày hai bên ký kết hợp đồng.