THÔNG TIN NHÀ THẦU NƯỚC NGOÀI TRÚNG THẦU TẠI VIỆT NAM


Tên hợp đồng 03/VP/2009/HĐ-HHVN ngày 21/1012009
Tên nhà thầu trúng thầu Công ty SK Engineer & Construction (SK E&C)
Địa chỉ đăng ký tại nước hoặc vùng lãnh thổ nơi nhà thầu mang quốc tịch 192-18, Gwanhun-dong, Jongnogu, Seoul 110-300, Hàn Quốc
SDT NN (82.2) 3700 7114 Fax NN (82.2) 3700 8200
Email NN không có Website NN skec.co.kr
Địa chỉ chi nhánh hoặc văn phòng đại diện tại Việt Nam (nếu có) Phòng 801, tòa nhà HITC, 239 Xuân Thủy, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
SDT VN Fax VN (82.4) 3768 9308
Email VN Website VN
Thời gian thực hiện gói thầu Từ 21/10/2009 Đến 21/06/2011
Tổng số cán bộ, chuyên gia được huy động để thực hiện gói thầu  - Tổng số cán bộ, chuyên gia Việt Nam: 7 người
 - Tổng số cán bộ, chuyên gia Nước ngoài: 0 người
 - Cố vấn trưởng:
 - Giám đốc dự án: 01 người
 - Đội trưởng: 06 người
Tên ngày tháng năm sinh, số hộ chiếu của cán bộ chủ chốt thực hiện gói thầu, bao gồm 1. Kim, JinKwang, giám đốc dự án, ngày sinh 26/7/1966, số hộ chiếu M15013691.
2. Won, In Cheol, quản lý xây dựng, ngày sinh 22/3/1967, số hộ chiếu UL0366360.
3. Kim, Du Hwan, quản lý chung, ngày sinh 8/3/1967, số hộ chiếu JR3166871.
4. Yim, Hyong Kil, quản lý chất lượng khối lượng, ngày sinh 27/3/1962, số hộ chiếu GJ0629297.
5. Lee, Sang Man, quản lý hành chính, ngày sinh 18/2/1971, số hộ chiếu M7500687.
6. Han, Jung Suk, tư vấn, ngày sinh 6/3/1970, số hộ chiếu JR3809322.
7. Kang, Tae Ho, tư vấn, ngày sinh 24/2/1970, số hộ chiếu GG0241437.