THÔNG TIN NHÀ THẦU NƯỚC NGOÀI TRÚNG THẦU TẠI VIỆT NAM


Tên hợp đồng 111/2013/HĐTV
Tên nhà thầu trúng thầu Công ty AZUSA SEKKEI
Địa chỉ đăng ký tại nước hoặc vùng lãnh thổ nơi nhà thầu mang quốc tịch 2-1-11 Higashi-Shinagawa-ku, Tokyo, 140-0002, Nhật Bản
SDT NN 0081367100800 Fax NN 008136710038
Email NN 0 Website NN 0
Địa chỉ chi nhánh hoặc văn phòng đại diện tại Việt Nam (nếu có) Tầng 6 Tòa nhà Oriental, 324 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội
SDT VN Fax VN 0084437480941
Email VN 0 Website VN
Thời gian thực hiện gói thầu Từ 20/11/2013 Đến 20/11/2014
Tổng số cán bộ, chuyên gia được huy động để thực hiện gói thầu  - Tổng số cán bộ, chuyên gia Việt Nam: 29 người
 - Tổng số cán bộ, chuyên gia Nước ngoài: 15 người
 - Cố vấn trưởng:
 - Giám đốc dự án:
 - Đội trưởng:
Tên ngày tháng năm sinh, số hộ chiếu của cán bộ chủ chốt thực hiện gói thầu, bao gồm 1. Kenichiro Inoue, sinh ngày / / , số hộ chiếu: TK5838954