THÔNG TIN NHÀ THẦU NƯỚC NGOÀI TRÚNG THẦU TẠI VIỆT NAM


Tên hợp đồng Hợp đồng số 08/2014/HĐ-BQLDA ngày 17/4/2014 để thực hiện gói thầu Lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 khu vực đảo Cát Hải thuộc dự án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 khu vực đảo Cát Hải, thành phố Hải Phòng
Tên nhà thầu trúng thầu Công ty Nikken Sekkei Civil Engineering Ltd
Địa chỉ đăng ký tại nước hoặc vùng lãnh thổ nơi nhà thầu mang quốc tịch 4-6-2 Koraibashi, Chuo-ku, Osaka, 541-8528, Nhật Bản
SDT NN +81.662296399 Fax NN +81.662293381
Email NN không có thông tin Website NN
Địa chỉ chi nhánh hoặc văn phòng đại diện tại Việt Nam (nếu có) Tầng 2, phòng 201, tòa nhà Skyline Tower, số 4 Đặng Dung, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội
SDT VN Fax VN Fax: +84 4 37152014
Email VN Website VN
Thời gian thực hiện gói thầu Từ 17/04/2014 Đến 17/09/2014
Tổng số cán bộ, chuyên gia được huy động để thực hiện gói thầu  - Tổng số cán bộ, chuyên gia Việt Nam: 0 người
 - Tổng số cán bộ, chuyên gia Nước ngoài: 19 người
 - Cố vấn trưởng:
 - Giám đốc dự án: Tetsushi Fujita
 - Đội trưởng:
Tên ngày tháng năm sinh, số hộ chiếu của cán bộ chủ chốt thực hiện gói thầu, bao gồm 1. Tetsushi Fujita 27/3/1960 TK3235025 2. Minoru Saji 8/11/1962 TH9463979 3. Daikichi Mátumura 24/3/1962 TH5800339 4. Akihiko Nonaka 28/6/1962 TH0642530 5. Masafumi Tanaka 18/5/1967 TH5129148 6. Masakazu Katayama 11/5/1972 TK1617093 7. Masaki Ishikawa 17/6/1957 TH6205037