THÔNG TIN NHÀ THẦU NƯỚC NGOÀI TRÚNG THẦU TẠI VIỆT NAM


Tên hợp đồng Số hợp đồng 47/HĐXD-VEC/2014, thời gian thực hiện hợp đồng 1080 ngày
Tên nhà thầu trúng thầu CC1 Liên danh Lotte E&C
Địa chỉ đăng ký tại nước hoặc vùng lãnh thổ nơi nhà thầu mang quốc tịch 50-2, Jamwon-dong, Seochu-gu, Seoul, Korea
SDT NN Chưa có thông tin Fax NN Chưa có thông tin
Email NN Chưa có thông tin Website NN Chưa có thông tin
Địa chỉ chi nhánh hoặc văn phòng đại diện tại Việt Nam (nếu có) Tầng 15 tòa Cham Vit, 117 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
SDT VN Fax VN 04,62822100
Email VN Ndung.thieu@gmail.com Website VN
Thời gian thực hiện gói thầu Từ 02/06/2014 Đến 02/06/2014
Tổng số cán bộ, chuyên gia được huy động để thực hiện gói thầu  - Tổng số cán bộ, chuyên gia Việt Nam: Chưa có thông tin người
 - Tổng số cán bộ, chuyên gia Nước ngoài: Chưa có thông tin người
 - Cố vấn trưởng:
 - Giám đốc dự án: Chưa có thông tin
 - Đội trưởng: Chưa có thông tin
Tên ngày tháng năm sinh, số hộ chiếu của cán bộ chủ chốt thực hiện gói thầu, bao gồm Chưa có thông tin