THÔNG TIN NHÀ THẦU NƯỚC NGOÀI TRÚNG THẦU TẠI VIỆT NAM


Tên hợp đồng 01/Tholander-STC/2012
Tên nhà thầu trúng thầu Công ty Tholander Ablufttechnick GmbH
Địa chỉ đăng ký tại nước hoặc vùng lãnh thổ nơi nhà thầu mang quốc tịch Werkstrape 31, D-68519 Viernheim -Đức
SDT NN 84496204929230 Fax NN 844962044641
Email NN sales@focke.de Website NN 0
Địa chỉ chi nhánh hoặc văn phòng đại diện tại Việt Nam (nếu có) khong
SDT VN Fax VN 0
Email VN 0 Website VN
Thời gian thực hiện gói thầu Từ 20/06/2012 Đến 20/10/2012
Tổng số cán bộ, chuyên gia được huy động để thực hiện gói thầu  - Tổng số cán bộ, chuyên gia Việt Nam: 3 người
 - Tổng số cán bộ, chuyên gia Nước ngoài: 7 người
 - Cố vấn trưởng:
 - Giám đốc dự án: 1
 - Đội trưởng: 1
Tên ngày tháng năm sinh, số hộ chiếu của cán bộ chủ chốt thực hiện gói thầu, bao gồm 1. Herbert Joachim, sinh ngày 11/02/1961, số hộ chiếu: C8YK9MV3M 2. Ralf Bisdorf, sinh ngày 04/9/1963, số hộ chiếu: C8YR93JC5 3. Juren Arnold, sinh ngày 10/9/1967, số hộ chiếu: 652212298 4. Markus Langhammer, sinh ngày 01/7/1971, số hộ chiếu: 6474010860 5. Achim Stegmuller, sinh ngày 9/3/1970, số hộ chiếu: C8ZZJVY86 6. Jan Olberl, sinh ngày 14/4/1977, số hộ chiếu: C8Y6NV71T 7. Miroslav Kasinski, sinh ngày 21/7/1965, số hộ chiếu: EB8697456