THÔNG TIN GIẢNG VIÊN


CAO VĂN BẢN

Ngày, tháng, năm sinh: 13/7/1949
Nơi sinh Phú Thọ
Địa chỉ Số 35, Ngõ 435 Phố Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội
Nơi công tác Nguyên Vụ trưởng, Vụ Thẩm định và Giám sát đầu tư, Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bằng cấp *1967-1972 : Học Khoa Kỹ sư kinh tế, Trường Đại học xây dựng Hà nội, Chuyên ngành: Kinh tế, tổ chức quản lý xây dựng, Tốt nghiệp 1972, Bằng Kỹ sư kinh tế xây dựng
*1981-1985: Nghiên cứu sinh tại Trường Kỹ sư kinh tế Leningrad, Liên Xô cũ, Chuyên ngành: Kinh tế, tổ chức quản lý xây dựng, Tốt nghiệp 1985, Bằng PTS Kinh tế xây dựng (tương đương học vị Tiến sỹ ở Việt Nam hiện nay).
Chứng chỉ các khóa đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn liên quan (nếu có):
*1994: Hoàn thành khoá học về Nâng cao trình độ quản lý Kinh tế và Hành chính của Uỷ ban Kế hoạch nhà nước:
*1995: Chứng nhận hoàn thành khoá học Thẩm định và Quản lý dự án theo Chương trình của Harvard Institute for International Development tổ chức tại T.P Hồ Chí Minh, Việt Nam
*1999-2001: Tốt nghiệp Lý luận chính trị cao cấp tại Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.
*2004: Hoàn thành khoá học Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nuớc chương trình Chuyên viên cao cấp;
*1- 2005: Chuyên viên cao cấp
Ngoại ngữ Tiếng Nga, tiếng Anh
Điện thoại 0438325081 - 0914283399
Fax
Email caovanban@gmail.com
Kinh nghiệm thực tế trong lĩnh vực đấu thầu
1972-1981: Cán bộ giảng dạy tại Khoa Kỹ sư kinh tế, Trường Đại học xây dựng Hà Nội;
1981-1985: Nghiên cứu sinh tại Trường Kỹ sư kinh tế Leningrad, Liên Xô cũ
1986-1988: Trưởng phòng Kinh tế đầu tư, Viện Kinh tế xây dựng, Uỷ ban xây dựng cơ bản nhà nuớc
1988-1994: Trưởng phòng Kinh tế đầu tư, Viện Kinh tế xây dựng, Bộ Xây dựng
1994-2003: Phó văn phòng (Phó Vụ trưởng), Văn phòng Thẩm định, Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Chánh văn phòng (Vụ trưởng) Hội đồng thẩm định nhà nước về các dự án đầu tư
7/ 2003 -7/2009: Vụ trưởng, Vụ Thẩm định và Giám sát đầu tư, Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Nghỉ hưu: 1/8/2009
Năng lực chuyên môn: Là Kỹ sư kinh tế xây dựng, có kiến thức chuyên môn trong các lĩnh vực: định giá xây dựng, quản lý dự án đầu tư (lập, thẩm định dự án, tổ chức quản lý dự án, đấu thầu, giám sát, phân tích đánh gía dự án dầu tư); quản lý nhà nước về đầu tư; phân tích kinh tế, quản trị doanh nghiệp.
Trong quá trình công tác thực tế đã tham gia lập và thẩm định nhiều dự án đầu tư, trong đó có các dự án quan trọng quốc gia với tư cách là nguời quản lý hoặc lãnh đạo nhóm chuyên gia trực tiếp nghiên cứu, thẩm định các nội dung chuyên môn; tham gia xây dựng một số cơ chế, chính sách, luật pháp và các văn bản hướng dẫn thi hành luật về quản lý đầu tư và xây dựng.
File đính kèm