THÔNG TIN GIẢNG VIÊN


NGUYỄN VIỆT HÙNG

Ngày, tháng, năm sinh: 10/12/1945
Nơi sinh Hà Nội
Địa chỉ 21 Hàng Bè - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội
Nơi công tác Nguyên Vụ trưởng Vụ Quản lý đấu thầu (nay là Cục Quản lý đấu thầu), Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bằng cấp * Tiến sĩ ngành mỏ, Trường Bách Khoa Gliwice, Balan, 1976 – 1981
* Kỹ sư Trường Đại học Mỏ - Địa Chất, Việt Nam, 1969.
Chứng chỉ các khóa đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn liên quan (nếu có):
* Khoá học về mỏ và địa chất, Thái Lan, 1981.
* Khoá học về phát triển vùng do UNCRD tổ chức, Nhật Bản, 1992.
* Một số khoá học ở trong nước về đấu thầu, quản lý Dự án được tổ chức bởi Đại học Haward, WB, ADB, JBIC….
Ngoại ngữ Tiếng Anh - Tốt
Điện thoại (04)3537 0888 - 0987246888
Fax (04). 32321636
Email vhungdpp@yahoo.com
Kinh nghiệm thực tế trong lĩnh vực đấu thầu
1. Giảng dạy về đấu thầu
* Giai đoạn từ 2007 tới nay: Đi giảng về Luật và các quy định về đấu thầu, NĐ 111/CP, NĐ 58/CP cho 1 số khách hàng: Trường Đại học mở TP. HCM, Đại học Thủy lợi TP.HCM , Coa đẳng Điên lực, Trung tâm đào tạo VIM, Trung tâm đào tạo CDMS, Cty sở hữu trí tuệ Davilaw, Cty CP CFTD Sáng tạo, các Sở KH và ĐT thuộc tỉnh Hòa Bình, Kiên giang, Tây ninh, Sóc trăng, Bến tre, Hải phòng……Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ GTVT, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tcty máy đông lực....
* Giảng dạy chuyên đề về đấu thầu ở một số trường Đại học, viện nghiên cứu, trung tâm đào tạo, Bộ, địa phương cũng như các tổ chức liên quan như: Đại học Kinh tế quốc dân, Cao đẳng đào tạo và đào tạo lại cán bộ thuộc bộ xây dựng, viện quản lý VUSTA (VIM)…

2. Quản lý Nhà nước về đấu thầu
* Giai đoạn từ 1996 tới tháng 11/2006: Vụ trưởng Vụ Quản lý đấu thầu, Bộ KH và ĐT
Các hoạt động chính:
- Phụ trách Bản tin về đấu thầu (nay là Báo đấu thầu);
- Giám đốc Dự án Hỗ trợ kỹ thuật “Tăng cường năng lực xây dựng và thực hiện Nghị định đấu thầu do WB tài trợ, 1999 – 2002;
- Giám đốc Dự án Hỗ trợ kỹ thuật “Bản tin về đấu thầu” do WB tài trợ 2003 – 2006;
- Giám đốc Dự án Hỗ trợ kỹ thuật “Tăng cường năng lực thực hiện, giám sát và đánh giá hệ thống mua sắm công” do WB tài trợ 2006;
- Giám đốc Dự án Hỗ trợ kỹ thuật “Dự án đào tạo đấu thầu” được tài trợ bởi Nhóm các nhà tài trợ đồng quan điểm (LMDG) 2006;
- Tham gia thẩm định KHĐT và kết quả lựa chọn nhà thầu các gói thầu cho Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, cũng như thẩm định các nội dung liên quan theo quy định;
- Tham gia đánh giá các hoạt động mua sắm công hàng năm trong phạm vi toàn quốc để báo cáo Thủ tướng Chính phủ;
- Tham gia thực hiện dự án “Hội thảo APEC về Minh bạch trong đấu thầu và đấu thầu qua mạng” do APEC tài trợ.

3. Soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật, hướng dẫn về đấu thầu
* Tham gia dự thảo Luật Đấu thầu và Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn Nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng;
* Tham gia dự thảo Quy chế đấu thầu ban hành kèm theo Nghị định 88/CP, 14/CP và 66/CP, Dự thảo Quy chế đấu thầu ban hành kèm theo Nghị định 43/CP và 93/CP (1996-2003). Thông tư 04/BKH và 01/BKH hướng dẫn thực hiện Nghị định 88/CP, 14/CP và 66/CP (1996-2005);
* Tham gia dự thảo Mẫu HSMT mua sắm hàng hoá được ban hành theo QĐ 909/BKH ngày 13/9/2005 của Bộ KH&ĐT (2003-2005);
* Chủ trì soạn thảo cuốn sách “Các tình huống trong đấu thầu” do Vụ QLĐT, Bộ KH & ĐT phát hành 2005;
* Xây dựng hướng dẫn thông tư về đấu thầu, đánh giá về quy định, HSMT và các tài liệu đấu thầu liên quan.
File đính kèm