THÔNG TIN GIẢNG VIÊN


LÊ VĂN TĂNG

Ngày, tháng, năm sinh: 06/08/1955
Nơi sinh Thanh Hóa
Địa chỉ Số nhà 30, phố Đông Quan, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội
Nơi công tác Khoa Quản lý Đấu thầu, Học viện Chính sách và Phát triển, Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bằng cấp * Kỹ sư Xây dựng, Đại học Bách Khoa CLuj - Napoca, Rumani, năm 1979;
* Kỹ sư Kinh tế Xây dựng, Đại học Xây dựng Hà Nội, năm 1988;
* Cử nhân tiếng Anh, Đại học Ngoại ngữ Hà Nội, năm 2000;
* Thạc sỹ Quản trị kinh doanh, Đại học United Business Brussel, Bỉ - Đại học Quốc gia Hà Nội, năm 2004.
* Cao cấp lý luận chính trị, Học viện Chính trị Quốc gia, năm 2003;
* Chuyên viên cao cấp, Học viện Hành chính Quốc gia, năm 2007.
Chứng chỉ các khóa đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn liên quan (nếu có):
* Đấu thầu xây lắp, Trung tâm đào tạo Quốc tế - Turin, Italy, năm 1998;
* Giảng viên đấu thầu, Bộ KH&ĐT, năm 1998;
* Sử dụng dịch vụ tư vấn, Ngân hàng phát triển Châu Á, Hà Nội, năm 1999;
* Thẻ Báo cáo viên Pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tư pháp cấp, tháng 7/2011.
Ngoại ngữ Tiếng Anh (Đại học), tiếng Rumani (D), tiếng Đức (C)
Điện thoại 0437957352 - 01272886868
Fax *
Email levantang@mpi.gov.vn; levantang@apd.edu.vn
Kinh nghiệm thực tế trong lĩnh vực đấu thầu
a) Giảng dạy về đấu thầu và đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP):
Tham gia giảng dạy hàng trăm khóa đào tạo nghiệp vụ về đấu thầu cơ bản, đấu thầu nâng cao, chuyên sâu, xử lý tình huống trong đấu thầu từ năm 2000, về đầu tư theo hình thức PPP từ năm 2014 cho các đơn vị trên phạm vi cả nước, kể cả một số cơ quan quốc tế, bao gồm:
- Các Bộ, ngành, cơ quan trung ương, Tổng cục, Cục hoặc tương đương.
- Các thành phố trực thuộc trung ương, các tỉnh, địa phương trên cả nước.
- Các sở KH&ĐT, các Ban QLDA, các nhà đầu tư, nhà thầu trong nước và quốc tế v.v.
- Các doanh nghiệp, các tập đoàn, tổng công ty, công ty, các chủ đầu tư, bên mời thầu, tổ chức tư vấn.
- Các hiệp hội nhà thầu, nhà tư vấn…
- Các trường đại học, học viện, các trung tâm đào tạo về đấu thầu.
- Các tổ chức quốc tế tại Việt Nam và ở nước ngoài.
b) Quản lý Nhà nước về đấu thầu:
* 1979-1988: Chuyên viên Vụ Xây dựng cơ bản, Bộ Công nghiệp nhẹ
* 1992-1997: Trưởng phòng Xây dựng cơ bản, Viện Công nghiệp Giấy, Bộ Công nghiệp nhẹ (hiện nay là Bộ Công nghiệp).
* 1997-2003: Chuyên viên Chính Văn phòng xét thầu quốc gia, Bộ KH&ĐT.
* 2003-2006: Phó Chánh thanh tra Bộ KH&ĐT.
* 2006-2009: Chánh Thanh tra Bộ KH&ĐT.
* 2009-2015: Cục trưởng Cục Quản lý Đấu thầu, Bộ KH&ĐT.
* 2013-2015: Thư ký Ban chỉ đạo Quốc gia về đầu tư theo hình thức Hợp tác công tư - PPP do Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải làm Trưởng Ban.
* 9/2015 - nay: Trưởng khoa danh dự Khoa Quản lý Đấu thầu, Học viện Chính sách và Phát triển, Bộ KH&ĐT.
c) Soạn thảo các văn bản quy phạm pháp luật, hướng dẫn về đấu thầu, PPP, hoạt động thanh tra:
- Các Quy chế Đấu thầu ban hành kèm theo Nghị định số 88/1999/NĐ-CP; số 14/2000/NĐ-CP; số 66/2003/NĐ-CP; các Thông tư số 04/BKH; số 01/BKH.
- Nghị định số 148/2005/NĐ-CP về Tổ chức và hoạt động của Thanh tra Bộ KH&ĐT
- Nghị định số 53/2007/NĐ-CP Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực KH&ĐT
- Các Thông tư: số 01/2010/TT-BKH (Mẫu HSMT Xây lắp); số 02/2010/TT-BKH (Mẫu HSMT Xây lắp gói thầu quy mô nhỏ); số 03/2010/TT-BKH (Mẫu HS mời Sơ tuyển xây lắp); số 04/2010/TT-BKH (Mẫu Hồ sơ yêu cầu Chỉ định thầu xây lắp); số 05/2010/TT-BKH (Mẫu HSMT Mua sắm hàng hóa), số 06/2010/TT-BKH (Mẫu HSMT Tư vấn); số 09/2010/TT-BKH (Mẫu báo cáo đánh giá HS dự thầu); số 11/2010/TT-BKH (Mẫu HS Chào hàng cạnh tranh); v.v.
- Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013
- Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 ngày 18/6/2014
- Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 về lựa chọn nhà thầu.
- Nghị định số 15/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 về Đầu tư theo hình thức đối tác công tư - PPP
- Nghị định số 30/2015/NĐ-CP ngày 17/3/2015 về lựa chọn nhà đầu tư
- Các Thông tư: số 01/2015/TT-BKHĐT (Mẫu HSMQT, HSMT, HSYC dịch vụ tư vấn); số 03/2015/TT-BKHĐT (Mẫu HSMT Xây lắp); số 05/2015/TT-BKHĐT (Mẫu HSMT Hàng hóa); số 07/2015/TT-BKHĐT (Cung cấp thông tin trong đấu thầu và đấu thầu qua mạng).
- Thành viên Tổ thẩm định Giáo trình đào tạo, bồi dưỡng về đấu thầu của Cục Quản lý Đấu thầu
File đính kèm