THÔNG TIN GIẢNG VIÊN


NGÔ NGỌC QUY

Ngày, tháng, năm sinh: 01/12/1952
Nơi sinh Thái Bình
Địa chỉ Số nhà 10B, Ngõ 389, Đường Lạc Long Quân, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, TP.Hà Nội
Nơi công tác Nguyên Phó Cục trưởng, Cục Quản lý đấu thầu - Bộ Kế hoạch và đầu tư
Bằng cấp * 9/1969 – 9/1974: Kỹ Sư, trường Đại học Bergakademie Freiberg CHLB Đức
* 9/1981 – 6/1982: Chứng chỉ bồi dưỡng, Khoa Kinh tế phát triển, Đại học kinh tế Quốc dân
* 9/1988 – 8/1992: Tiến Sỹ kinh tế, Đại học tổng hợp Halle Cộng hoà Liên bang Đức
Chứng chỉ các khóa đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn liên quan (nếu có):
* 3/1999 – 5/1999: Chương trình quản lý nhà nước cao trung cấp, Học viện hành chính Quốc gia
* 11/2001 – 10/2003: Chương trình lý luận chính trị cao cấp, Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
* 9/2007 – 11/2007: quản lý Nhà nước chuyên viên cao cấp, Học viện hành chính Quốc gia
* 28/06/1993 – 10/07/1993: Đấu thầu quốc tế trong xây dựng công trình và mua sắm thiết bị vật tư
Đơn vị tổ chức: Do cơ quan Phát triển Quốc tế của Thuỵ Điển tài trợ và do Công ty Tư vấn HIFAB ( Thuỵ Điển), Công ty Nghiên cứu và tư vấn Chuyển giao Công nghệ (CONCETTI) và Công ty Tư vấn - Thiết kế - Xây dựng (CDC)
* 14/08/1995 – 01/09/1995: Đào tạo giảng viên
Đơn vị tổ chức: Asian Development Bank and Asian Institute of Technology, Thailand tổ chức tại Bangkok, Thái Lan.
Ngoại ngữ Tiếng Đức (C) Tiếng Anh (B)
Điện thoại 0804.4468 - 0913.212.105
Fax 080.44232
Email ngocquy@mpi.gov.vn
Kinh nghiệm thực tế trong lĩnh vực đấu thầu
* 10/1994 – 2/1998: Chuyên viên chính Văn phòng xét thầu Quốc gia ( Sau đổi tên thành Vụ Quản lý đấu thầu). Nghiên cứu về cơ chế chính sách đấu thầu, Tham gia soạn thảo Quy chế Đấu thầu (NĐ 43/CP và 93/CP ; NĐ 88/CP ; 14/CP và 66/CP)
* 03/1998 – 12/1998: Phó vụ trưởng Vụ Quản lý đấu thầu
* Từ 12/2008 đến nay: Phó Cục trưởng Cục quản lý đấu thầu - Bộ Kế hoạch và Đầu tư (chuyên viên cao cấp từ 12/2009).
- Nhiệm vụ: tham gia soạn thảo, hướng dẫn thực hiện Luật Đấu thầu và các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật Đấu thầu và các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật Đấu thầu, kiểm tra thực hiện đấu thầu tại các Bộ, địa phương.
File đính kèm