THÔNG TIN GIẢNG VIÊN


NGUYỄN SƠN

Ngày, tháng, năm sinh: 31/10/1957
Nơi sinh Hà Nội
Địa chỉ 12 Nguyễn Gia Thiều, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Nơi công tác Phó Cục trưởng, Cục Quản lý đấu thầu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bằng cấp * Bằng Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kinh tế Công nghiệp do Trường Đại học Tổng hợp Cu Ban, Liên bang Nga (Liên Xô cũ) cấp ngày 24/6/1986
Chứng chỉ các khóa đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn liên quan (nếu có):
- Chính sách và thủ tục đầu tư đối với chương trình và dự án ODA sử dụng vốn ADB, Philippines, năm 1995
- Dự án phát triển, Trung tâm phát triển quốc tế Nhật Bản, năm 1998
- Quản lý mua sắm thiết bị, Trung tâm đào tạo quốc tế ILO (WB), Italy, năm 2000
- Nghiệp vụ đấu thầu, Trung tâm bồi dưỡng cán bộ KT-KH, năm 2007
- Đấu thầu điện tử, Trung tâm đào tạo Crown Agents DFID (Anh), năm 2008
Ngoại ngữ Tiếng Nga C, Tiếng Anh (B)
Điện thoại (04)3.8430415 - 0912100123
Fax 080.44323
Email son_dt@mpi.gov.vn; nguyenson1957mpi@gmail.com
Kinh nghiệm thực tế trong lĩnh vực đấu thầu
Từ năm 1999, tham gia thẩm định kế hoạch đấu thẩu, kết quả lựa chọn
Chức danh hiện nay: Phó Cục trưởng Cục Quản lý đấu thầu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
nhà thầu và các nội dung khác liên quan đến đấu thầu; tham gia nghiên cứu, xây dựng cơ chế, chính sách liên quan đến đấu thầu: Luật đấu thầu 2005 và 2013, các nghị định hướng dẫn thi hành Luật, các thông tư hướng dẫn về đấu thầu, các mẫu tài liệu về đấu thầu, đấu thầu qua mạng…; hướng dẫn thực hiện các quy định về đấu thầu, xử lý tình huống và giải quyết kiến nghị trong đấu thầu; tham gia thanh tra, kiểm tra liên quan đến đấu thầu tại các bộ, ngành, địa phương, các doanh nghiệp nhà nước; tham gia các đoàn khảo sát, nghiên cứu phát triển hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, hợp đồng công khai…
Từ năm 2001, tham gia giảng dạy về nghiệp vụ đấu thầu, các quy định về đấu thầu, Luật đấu thầu các khóa cơ bản, hướng dẫn về đấu thầu qua mạng cho các đối tượng tham gia hoạt động đấu thầu theo quy định tại các bộ ngành, địa phương, doanh nghiệp nhà nước, cho các nhà thầu và các đối tượng có quan tâm
File đính kèm