THÔNG TIN GIẢNG VIÊN


NGUYỄN THỊ THANH HIỀN

Ngày, tháng, năm sinh: 08/08/1956
Nơi sinh Hà Nội
Địa chỉ 70 phố Hàng Bồ, quận Hoàn Kiếm- Hà nội
Nơi công tác Phòng Nghiên cứu chiến lược phát triển và cơ chế quản lý kinh tế ngành - Viện Kinh tế Xõy dựng- Bộ Xây Dựng, 37 Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng , Hà nội
Bằng cấp Kỹ sư Silicat, Đại học Bách khoa, Hà nội, năm 1978
Chứng chỉ các khóa đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn liên quan (nếu có):
* Bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu năm 2007;
* Kỹ sư định giá xây dựng hạng I do Sở Xây dựng Hà Nội cấp năm 2009;
* Giảng viên đấu thầu do Bộ Kế hoạch và Ngân hàng Thế giới cấp năm 2008, …
Ngoại ngữ Tiếng Anh- Trình độ đại học
Điện thoại 043.8622.677 - 0912807234
Fax 043.8215.987
Email khoi@fpt.vn
Kinh nghiệm thực tế trong lĩnh vực đấu thầu
Cộng tác tại Viện Kinh tế Xây dựng 24 năm. Trong thời gian công tác đó có kinh nghiệm trong việc soạn thảo các văn bản qui phạm pháp luật về đấu thầu xây dựng; tham gia đào tạo về nghiệp vụ đấu thầu, trả lời các công văn của Bộ và Viện liên quan đến lĩnh vực đấu thầu xây dựng; giải đáp thắc mắc, xử lý các tình huống trong đấu thầu xây dựng; tham gia tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu, tư vấn thẩm tra kết quả đấu thầu và các công việc tư vấn về đấu thầu khác.
File đính kèm