THÔNG TIN GIẢNG VIÊN


NGUYỄN THỊ DIỆU PHƯƠNG

Ngày, tháng, năm sinh: 27/05/1980
Nơi sinh Hà Nội
Địa chỉ Số 14 phố Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Nơi công tác Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ đấu thầu, Cục Quản lý Đấu thầu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư Số 6B phố Hoàng Diệu, Quận Ba Đình, Hà Nội
Bằng cấp * Năm 2002: Cử nhân ngành Quản trị kinh doanh Trường Đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội
* Năm 2007: Thạc sỹ ngành Quản trị kinh doanh Trường Đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội.
Chứng chỉ các khóa đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn liên quan (nếu có):
* Năm 2010: Chứng nhận tham gia khóa học về quản lý hợp đồng trong hoạt động xây dựng do FIDIC và JICA cấp;
* Năm 2008: Chứng chỉ bồi dưỡng giảng viên về đấu thầu do Trường Đại học Xây dựng Hà Nội cấp;
* Năm 2007: Chứng chỉ tham gia khóa học về quản lý đấu thầu trong lĩnh vực mua sắm hàng hóa do Trung tâm đào tạo quốc tế của Turin, Ý cấp;
* Năm 2006: Chứng chỉ nghiệp vụ đấu thầu do Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ kinh tế - kế hoạch cấp.
Ngoại ngữ Tiếng Anh, trình độ C
Điện thoại 04.37957303 – 0913.020620
Fax 080.44323
Email dieuphuong275@yahoo.com
Kinh nghiệm thực tế trong lĩnh vực đấu thầu
Chức vụ chuyên môn hiện tại:
Giám đốc, Trung tâm Hỗ trợ đấu thầu, Cục Quản lý Đấu thầu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Năm 2004 – nay: Công tác tại Vụ Quản lý Đấu thầu (từ năm 2009 đến nay là Cục Quản lý Đấu thầu) với các kinh nghiệm thực tế như sau:
1. Trực tiếp tham gia soạn thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản số 38/2009/QH12, Luật Đấu thầu, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, các Nghị định số 111/2006/NĐ-CP, 58/2008/NĐ-CP, 85/2009/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn gồm các Quyết định, Thông tư hướng dẫn lập Mẫu kế hoạch đấu thầu, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, Thông tư quy định chi tiết về lựa chọn nhà đầu tư ...;
2. Trực tiếp soạn thảo hoặc ký khóa đuôi hàng trăm văn bản hướng dẫn thực hiện pháp luật về đấu thầu của các Bộ, ngành, địa phương gửi đến Cục Quản lý Đấu thầu;
3. Thẩm định kế hoạch đấu thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu và danh mục dự án, gói thầu đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho áp dụng hình thức chỉ định thầu;
4. Tham gia khoảng 10 đoàn kiểm tra, kiểm toán về công tác đấu thầu các Dự án sử dụng vốn nhà nước và vốn ODA tại một số Bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp;
5. Tham gia biên soạn Giáo trình đào tạo đấu thầu; Chủ trì, tham gia biên soạn các Sách do Cục Quản lý Đấu thầu phát hành gồm Sách Luật Đấu thầu sửa đổi và Nghị định 85/2009/NĐ-CP, Sách Tình huống trong đấu thầu; viết nhiều bài báo về hoạt động đấu thầu đăng tải trên Báo Đấu thầu: tình huống trong đấu thầu, Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam trong đấu thầu, giải trình tính hiệu quả khi áp dụng chỉ định thầu, mô hình mua sắm công tập trung ...;
6. Tham gia giảng dạy về đấu thầu cho khoảng hơn 2000 học viên trên cả nước từ năm 2006 đến nay;
7. Tham gia trình bày tại nhiều hội thảo, hội nghị bàn về công tác đấu thầu...;
8. Thực hiện nhiều công việc khác liên quan đến hoạt động quản lý nhà nước về đấu thầu.
File đính kèm