THÔNG TIN GIẢNG VIÊN


VŨ QUỲNH LÊ

Ngày, tháng, năm sinh: 08/08/1977
Nơi sinh Hà Nội
Địa chỉ Phường Láng Hạ - Quận Đống Đa - Hà Nội
Nơi công tác Phó Cục trưởng, Cục Quản lý đấu thầu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bằng cấp * Cử nhân Kinh tế Đối ngoại, Đại học Ngoại thương Hà Nội, năm 2000.
Chứng chỉ các khóa đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn liên quan (nếu có):
* Giảng viên về đấu thầu, trường Đại học Xây dựng Hà Nội.
* Báo cáo viên pháp luật Trung ương theo Quyết định số 176/QĐ-BTP ngày 10/02/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp
Ngoại ngữ Tiếng Anh (Tốt)
Điện thoại 080 44.742 - 0919 416 636
Fax 080.44.323
Email vuquynhle@mpi.gov.vn
Kinh nghiệm thực tế trong lĩnh vực đấu thầu
* Công tác trong lĩnh vực Quản lý Nhà nước về đấu thầu từ năm 2002 đến nay;
* Tham gia soạn thảo các văn bản quy phạm pháp luật về đấu thầu như: Luật Đấu thầu, Nghị định hướng dẫn thực hiện Luật Đấu thầu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Luật đấu thầu nằm 2013, Nghị định 15/2015/NĐ-CP, Nghị định số 30/2015/NĐ-CP
* Tham gia công tác giảng dạy về đấu thầu từ năm 2006 đến nay.
File đính kèm